Vollegrond

Achtergrond

Kabinet: glyfosaat tien jaar toestaan

Onkruidbestrijder glyfosaat kan wat het kabinet betreft voor een periode van tien jaar worden goedgekeurd. Dat meldt minister Henk Kamp (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

Kamp onderbouwt zijn besluit met een advies van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) die toelating voor een periode van tien of vijftien jaar verantwoord vindt.

De Europese Commissie moet voor het eind van dit jaar een besluit nemen over de hernieuwde toelating van glyfosaat. Tegen de goedkeuring is veel bezwaar vanuit milieuorganisaties en een deel van de Tweede Kamer. Het besluit over toelating wordt genomen door het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) van de EU. Nederland brengt daar zijn stem uit.

‘Voldoende basis voor toelating’

Kamp zegt dat de wetenschappelijke beoordelingen door de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa, het Europees chemicaliën agentschap Echa en de beoordeling door Duitsland als rapporterende lidstaat voldoende basis bieden om de stof toe te laten als onkruidbestrijder.

De Europese toelating betreft de werkzame stof. Voor de toelating van middelen waarin de werkzame stof is verwerkt, zijn lidstaten zelf verantwoordelijk. In Nederland worden middelen beoordeeld en toegelaten door het CTGB.

Extra voorwaarden om oppervlaktewater te beschermen

Als glyfosaathoudende middelen in Nederland worden toegelaten, zal het CTGB extra voorwaarden stellen om het oppervlaktewater dat bestemd is voor drinkwaterwinning te beschermen. Voor een aantal toepassingen zijn in de afgelopen jaren al extra voorwaarden gesteld, onder andere waar het gaat om het gebruik op verhardingen.

Daarnaast zijn er mogelijk gezondheidsrisico’s voor insectenetende vogels en grazende dieren bij herhaalde blootstelling aan glyfosaat. Bij de toelating van middelen wordt daar extra op gelet; aldus het CTGB.

Of registreer je om te kunnen reageren.