Vollegrond

Achtergrond

Witlof voor waardeloze prijzen

De laatste drie maanden worden de prijspieken voor witlof steeds lager en de prijsdalen steeds dieper.

Alles bij elkaar maakt het dat de trekkers de laatste maanden een negatief resultaat hebben geboekt. Witloftrekker Dirk Spruit in Nibbixwoud: “Het is gewoon waardeloos, dan overdrijf je niets”. Structureel gezien neemt de productie in Europa af. Je mag verwachten dat dat doorwerkt in de stemming op de markt.

Opvallend is dat het verloop van het prijsniveau min of meer omgekeerd is met het verloop van de gemiddelde buitentemperatuur: warme omstandigheden lijken de vraag naar witlof te drukken, met de recente hittegolf als meest dramatische dieptepunt. Een argument is dat de consument met warm weer uit veel ander (goedkoop) groen kan kiezen, waardoor de vraag naar witlof afneemt. Daarbij speelt een rol dat witlof –net als de meeste andere groente- direct sterk reageert op marktomstandigheden. Is het aanbod even wat royaler dan de vraag, dan schiet de prijs direct sterk onderuit, zoals in een omgekeerde situatie de prijs weer razendsnel kan oplopen.

Franse productie daalt

Frankrijk is nog steeds goed voor meer dan de helft van de Europese witlofproductie. Het land kampt al enkele jaren met een structureel afnemende productie. Dat wordt weer bevestigd in het laatste marktrapport van Agreste, de statistiekafdeling van het Franse ministerie van landbouw. Voor dit jaar (het seizoen loopt in Frankrijk van september tot en met augustus) wordt een totale productie verwacht van 155.000 ton, 7% minder dan de productie in het vorige seizoen en 13% minder dan in de periode 2011 – 2015. Kijkend naar de producties per maand is die trend uiteraard vergelijkbaar. Het effect ervan op de prijsvorming is merkbaar, want die ligt dit seizoen tot op heden gemiddeld genomen hoger dan in het vorige seizoen en in de periode 2011-2015.

Invloed op de markt

Geconcludeerd kan worden dat de opgaande lijn van de prijs in Frankrijk dit voorjaar niet doorsijpelde naar de markt in België en Nederland. De warmte heeft waarschijnlijk roet in het eten gegooid. Je zou dat een kortetermijneffect kunnen noemen. Voor de langere termijn is echter wel degelijk te verwachten dat het afnemende witlofaanbod – in Frankrijk, dus ook in Europa – een structureel positief effect heeft op de prijs.

Nog een aspect dat positief kan uitpakken voor de prijs, is de recent gestarte teelt van de nieuwe wortels. Door de droogte is die niet al te voortvarend verlopen en in Frankrijk ronduit slecht. Dat betekent dat trekkers die verlegen zitten om vroege wortels in de problemen kunnen komen. Dat is op te vangen door langer door te gaan met de trek met oude wortels. Dat dempt de productie en kan de stemming op de markt kan doen keren, in de richting van prijzen waarvoor witloftrekken weer loont.

Prognose: prijsherstel.

Of registreer je om te kunnen reageren.