Vollegrond

Achtergrond

Nederlandse bloemkool doet het netjes

Met stuksprijzen van rond de euro doet bloemkool het niet verkeerd. Dat gaat hand in hand met matige productie-aantallen doordat de productie enigszins voorloopt op de planning. Verwacht wordt dat de deze situatie nog zo’n twee weken zal aanhouden. In België- vooral in West-Vlaanderen- is de situatie door het uitblijven van voldoende neerslag inmiddels rampzalig aan het worden.

“De komende dagen gaat het op het land niet drukker worden”, vat een teler in Noord-Holland de huidige teeltsituatie samen. Net als zijn collega’s kan hij aan de gang blijven met de oogst, maar wel met de rem erop. De koolkwaliteit is redelijk tot goed, met iets minder uniformiteit. Het is vooral het gevolg van de relatief warme weersomstandigheden sinds de tweede helft van mei. De vraag is normaal te noemen, met de kanttekening dat het aantal verkoopacties in de supermarkten momenteel op een laag pitje staat.

Hitte gaf vooral in Zuid-Nederland problemen

De hitte van vorige week speelde vooral parten in Zuid-Nederland, waardoor iets minder geoogst kon worden. Met beregenen is de waterbehoefte wel enigszins te compenseren, maar altijd in mindere mate dan door natuurlijke neerslag. In Noord-Holland lag de etmaaltemperatuur in vergelijking met Zuid-Nederland iets lager. De vraag is dan wat het effect daarvan zal zijn op het groeiverloop. Hoge etmaaltemperaturen kunnen leiden tot uitstel van de afrijping, als die warmte zich aandient op een moment dat het gewas ontvankelijk is voor bloei-inductie. Dat betreft in dit geval plantingen van de derde week van mei, die normaliter eind juli oogstbaar zijn. Dat oogstvenster zou verlaat kunnen worden. Of dit werkelijk zo zal zijn, is nog afwachten. Mogelijk dat de hitteperiode daarvoor te kortdurend is geweest.

Ramp in België

De gevolgen van het weer hebben de productie in Duitsland en in België eveneens onder druk gezet; in België is zelfs sprake van een rampzalige situatie, in de hand gewerkt door een algemeen verbod op het gebruik van oppervlaktewater voor beregening. Veel telers waren daarop aangewezen, omdat ze geen of onvoldoende grondwater (meer) tot hun beschikking hadden. Voorafgaand aan dit onttrekkingsverbod stonden op sommige plekkende telers achter elkaar met giertanks in de rij om oppervlaktewater op te zuigen. Op de veilingen leidde dit in eerste instantie tot sterk oplopende klokprijzen, inmiddels lijkt de prijssituatie weer wat gekalmeerd.

Groot deel van oogstbare eerste vrucht verloren

Het heeft tot gevolg dat een groot deel van de nu oogstbare eerste vrucht – grotendeels voor de industrie – is al verloren, en voor het slagen van de opeenvolgende teelt (‘de tweede vrucht’) wordt nu al gevreesd. Dit gewas volgt vaak na grasland, wintergerst of wintergerst; deze gewassen hebben de grond zo ver leeggetrokken, dat nog slechts een ‘zandbak’ rest. Het zorgt ervoor dat telers al bloemkoolplanten hebben ontvangen, maar dat uitplanten absoluut nog geen optie is.

Een prijsoverzicht van bloemkool. - Beeld: Joost Stallen
Een prijsoverzicht van bloemkool. - Beeld: Joost Stallen

Verwachting: huidige prijsniveau blijft voorlopig intact

Of registreer je om te kunnen reageren.