Vollegrond

Achtergrond

Vakanties zitten witlofprijzen in de weg

In de afgelopen twee weken is de prijs van witlof geleidelijk gezakt naar 50 tot 60 cent voor de sortering kort grof. Aan het na-ijleffect van de schaarste aan andere groenten lijkt daarmee definitief een einde gekomen. Toch bieden de vooruitzichten kans op herstel.

Sinds begin februari zijn de prijzen voor witlof geleidelijk gedaald van een niveau boven de € 1 naar 75 tot 80 cent rond 20 februari. Toen was de verwachting dat de prijs zich zou handhaven, ook gezien het na-ijleffect van de schaarste aan andere groenten.

Inmiddels is duidelijk dat de prijsdaling toch heeft doorgezet naar het huidige niveau van 50 tot 60 cent per kilo voor de sortering kort grof. De lijn die de grafiek van REO Veiling laat zien, is qua verloop identiek aan de lijnen op de veilingen BelOrta en ZON fruit & vegetables.

Figuur: Prijsverloop afgelopen 3 maanden witlof Kort Grof op REO Veiling (bron: gfactueel.nl).
Figuur: Prijsverloop afgelopen 3 maanden witlof Kort Grof op REO Veiling (bron: gfactueel.nl).

Gedoseerd produceren

De reden van de huidige prijsdip zit hem niet alleen in de aantrekkende aanvoer van andere groenten. De afgelopen twee vakantieweken zijn daar volgens een kenner ook debet aan, gekoppeld aan het feit dat de bedrijven op volle toeren zijn door blijven produceren. Het effect van vakantieperiodes mag inmiddels bekend verondersteld worden, daarom pleit hij voor sector breed gedoseerd produceren om het prijsniveau in dergelijke periodes op peil te houden.

De verwachting is wel dat de prijzen weer met enkele tientallen centen zullen aantrekken, omdat Franse witloftelers binnen nu en twee weken door hun witlof heen zijn. De kwaliteit van het huidige witlof is over het algemeen uitstekend.

Figuur: Prijsverloop over 3 jaren voor witlof Kort Grof op REO Veiling (bron: gfactueel.nl).
Figuur: Prijsverloop over 3 jaren voor witlof Kort Grof op REO Veiling (bron: gfactueel.nl).

Nog hogere kwaliteit

Op REO Veiling loopt overigens een project om de kwaliteit van Flandria witlof nog verder te verhogen. Daartoe wordt wekelijks uit de aanvoer van iedere witlofteler een steekproef genomen. Het witlof wordt krop voor krop beoordeeld en enkele dozen worden twee dagen weggezet bij de temperatuur zoals die in het winkelschap heerst. Vervolgens worden ze beoordeeld op uitwendige kwaliteit.

Als de gemiddelde beoordeling over de laatste vijf steekproeven beneden 70% van de kwaliteitseisen voor Flandria uitkomt, mag de betreffende teler het witlof niet meer onder Flandrialabel aanvoeren totdat de gemiddelde beoordeling weer boven de 70% zit. Momenteel voldoet ongeveer 80% van de witlofaanvoer op REO Veiling aan de kwaliteitseisen voor Flandria.

Maak zelf prijsvergelijkingen van onder andere witlof

Of registreer je om te kunnen reageren.