Vollegrond

Achtergrond

Prei: vet toch een beetje van de soep

Eind januari was de verwachting dat het prijsniveau van prei zich zou handhaven op het toenmalige niveau van rond € 1 per kilo. Begin maart moeten we vaststellen dat de markt weliswaar vrij stabiel bleef, maar dat de prijzen na de eerste week van februari zakten naar een niveau tussen 60 en 90 cent. Daarmee is het vet wat van de soep, maar blijft de soep toch goed gevuld.

De grafiek van de sortering 3-4 FLMW op Veiling REO laat zien dat het prijsniveau in de eerste twee maanden van 2017 (een stuk) hoger was dan in de twee voorgaande jaren. Door de dalende trend in de afgelopen zeven weken zit de laagste prijs van begin maart op het niveau van de hoogste prijs begin maart 2015.

De inschatting is dat het prei-aanbod aan de lage kant zal blijven omdat de producties nog steeds lager zijn dan gebruikelijk. Daardoor is de verwachting dat het prijsniveau zich in de komende twee maanden zal stabiliseren en daarmee net iets hoger zal blijven dan in de afgelopen twee jaren.

Figuur 1: Prijsverloop Veiling REO sortering 3-4 FLMW (bron: gfactueel.nl)
Figuur 1: Prijsverloop Veiling REO sortering 3-4 FLMW (bron: gfactueel.nl)

Verschil bij speciale verpakkingen

De prijzen voor de klok bij ZON fruit & vegetables vertonen sinds de tweede week van februari een vergelijkbare trend, maar de klokprijzen blijven op een iets hoger niveau dan bij REO. Op 14 februari werd voor de sortering Lang Wit de laagste prijs van 72 cent per kilo voor de klok genoteerd. Daarna zien we een min of meer stijgende trend met als laatste notering 87 cent op 1 maart.

De woordvoerder van Veiling REO erkent het prijsverschil tussen België en Nederland als het gaat om prei in poolfust, maar geeft ook aan dat voor prei in speciale verpakkingen – zoals in dozen – wel degelijk hogere prijzen worden betaald. Dat geldt zeker voor prei in de voorverkoop waarbij de koper zijn gewenste verpakking kan aangeven. Een deel van die prei gaat richting de Duitse groothandelsmarkten.

Figuur 2: Prijsverloop ZON fruit & vegetables sortering 3-4 Lang Wit. (bron: gfactueel.nl)
Figuur 2: Prijsverloop ZON fruit & vegetables sortering 3-4 Lang Wit. (bron: gfactueel.nl)

Duitse groothandelsmarkten

In week 8 werd volgens cijfers van het BLE op die Duitse groothandelsmarkten gemiddeld € 1,30 voor per kilo voor prei uit België betaald. In week 7 was dat nog € 1,37 en in week 4 € 1,87. Vorig jaar werd voor Belgische prei in week 8 gemiddeld 80 cent betaald. Naar verluid zijn in de afgelopen twee weken de prijzen ook in Duitsland gedaald, zeker in de afgelopen week door carnaval.

Engelse groothandelsmarkt

Groothandelsprijzen in het Verenigd Koninkrijk laten sinds begin juli 2016 een dalende tendens zien tot aan 21 december. Het niveau zakte van 78 cent per kilo in juli naar 44 cent op 21 december. Daarna schoot de prijs omhoog richting het niveau van € 1,40 begin februari. De voorgaande twee jaren zat het prijsniveau vanaf januari tot begin juni op een constant niveau tussen 50 en 60 cent per kilo.

Bij vergelijking van de drie jaren is tot aan kerst het verloop en het niveau nagenoeg vergelijkbaar. Vanaf dan zijn de prijzen in het Verenigd Koninkrijk op een ongebruikelijk hoog niveau terecht gekomen. De verklaring is een schaarste aan prei die kennelijk door de import niet gecompenseerd wordt. De export naar het Verenigd Koninkrijk gaat vooral via de kleinere tussenhandel en in lagere hoeveelheden.

Figuur 3: Groothandelsprijs Verenigd Koninkrijk (bron: gfactueel.nl)
Figuur 3: Groothandelsprijs Verenigd Koninkrijk (bron: gfactueel.nl)

Prognose: aanhoudend gunstige marktvooruitzichten

Maak zelf prijsvergelijkingen van diverse gewassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.