Vollegrond

Achtergrond

Industriegroenten bieden meer perspectief

Het Nederlandse areaal industriegroenten ligt al jaren vrij stabiel op zo’n 20.000 hectare. In de afzetkant zit nauwelijks groei. Na een slecht seizoen gaan de prijzen omhoog om de teelt ook voor akkerbouwers interessant te houden.

De industriegroententeelt biedt telers na het rampjaar 2016 weer perspectief. Afnemers zien in dat hun grondstofvoorziening gevaar gaat lopen wanneer de contractvoorwaarden niet verbeterd worden. Jan Roefs, LTO vakgroepvoorzitter vollegrondsgroenten, vindt dat de saldo’s van de industriegroenten karig zijn ten opzichte van de risico’s die de telers lopen. “Telers moeten goed nadenken of de geboden contractprijzen voor hen wel interessant zijn. De teelten vragen veel van de bodem en de risico’s zijn groter dan van alternatieve teelten. Het zuidoostelijk zandgebied is uitermate geschikt voor de groenteteelten, waardoor er een sterke keten is gegroeid. Het zou jammer zijn dat telers afhaken omdat ze niet meeprofiteren van de kracht van de keten.”

Contractprijs € 150 tot € 200 hoger

Coöperatieve telersvereniging De Schakel in Helmond (N.-Br.) heeft voor haar telers voor komend seizoen een prijsverhoging voor industriegroenten kunnen bedingen van € 150 tot € 200 per hectare. Hiermee is de telersvereniging als een van de grootste inkooporganisaties volgens voorzitter Piet van der Burgt trendzetter bij het verbeteren van de contractvoorwaarden. Andere aanbieders van contracten zijn erg terughoudend over de afspraken die zij met contracttelers gemaakt hebben.

Om de saldo’s van industriegroenten concurrerend te laten zijn met alternatieven als graan of mais moeten de groente saldo’s volgens Van der Burgt zo’n 30 % hoger liggen.

Oogst van industriepeen in Limburg. De zuidoostelijke lichte gronden zijn uitermate geschikt voor de teelt van industriegroenten. - Foto: Henk Riswick
Oogst van industriepeen in Limburg. De zuidoostelijke lichte gronden zijn uitermate geschikt voor de teelt van industriegroenten. - Foto: Henk Riswick

Concurrentie heeft vergelijkbare kostprijs

Bang dat de conserven of diepvriesindustrie elders in Europa goedkoper kan contracteren is oud-voorzitter van De Schakel Rogé Meuwissen niet. Als lid van de LTO vakgroep vollegrondsgroenten heeft hij contact met telersorganisaties in België en Noord-Frankrijk. Daarbij is het duidelijk geworden dat de kosten voor een groenteteelt overal ongeveer op hetzelfde niveau liggen. Geschikte grond is overal even duur, kosten voor diesel, gewasbescherming of bemesting verschillen wel per land, maar gemiddeld liggen de kosten overal op hetzelfde niveau. Er kan volgens Meuwissen dus in geen van de gebieden goedkoper geproduceerd worden dan in een andere.

Naast een concurrerende prijs en sterke afzetorganisatie is het ook van belang de opbrengsten te verhogen en de risico’s te beperken om het rendement van de teelt te verbeteren. Volgens directeur Cees Geven van De Schakel liggen er nog wel mogelijkheden om de groenteteelten naar een hoger plan te brengen.

Of registreer je om te kunnen reageren.