Vollegrond

Achtergrond

Rabarber: behoorlijke prijzen voor exportmarkt

Rabarber in de belangrijkste sortering brengt bij The Greenery en ZON Fruit & Vegetables meer dan € 5 per kilo op. De aanvoer gaat nagenoeg volledig naar buitenlandse afnemers, het is in deze tijd van het jaar absoluut geen product voor in de supermarkt.

De huidige aanvoer van vervroegde rabarber komt van pollen die de voor productie benodigde koude in de koelcel hebben ‘gevangen’. Dat aspect, plus de productie in een ruimte met verwarming, maakt dat de productie nogal wat inspanning vraagt, met relatief hoge kosten. Bovendien is de productie in deze tijd van het jaar beperkt; de pollen die nu worden gebruikt zijn eind augustus/begin september opgerooid, nadat de verwijdering van de toen bovengronds aanwezige stengel- en bladmassa. Die ingreep gaat ten koste van het huidige productievermogen per pol.

De huidige prijszetting is dan ook niet extreem en loopt in de pas met die van de afgelopen jaren. Alleen vorig jaar trok de prijsvorming voor de vervroegde rabarber nog verder door, tot € 8 per kilo. Dat werd toen veroorzaakt door het zeer matige voorjaar, waardoor de aanvoer achterbleef bij de vraag. Het omgekeerde kan vanwege het beperkte handelsvolume overigens ook gebeuren: even te veel aanbod kan de prijs direct onderuit halen.

Wereldwijde vraag naar Nederlands product

Vooralsnog is daar geen sprake van, gezien de wereldwijde vraag naar Nederlandse product, geven woordvoerders van The Greenery en ZON aan. Tot die wereldwijde vraag behoren landen als het Verenigd Koninkrijk, de VS, Zwitserland en Frankrijk. De belangrijkste sortering heeft een stengellengte van 40 centimeter, met een diameter van 20 millimeter, met de kwaliteit Extra Rood.

Bij ZON Fruit & Vegetables werkt men momenteel aan pilotprojecten om het product nog beter op de kaart te zetten, meldt verkoopmanager Leander van de Grient, onder andere belast met de afzet van rabarber. Dat betreft onder andere de verdere uitbreiding van exportmogelijkheden, en van alternatieve verpakkingen.

Lichte groei

Na de productie van rabarber van pollen die de vereiste koude in de koelcel hebben gekregen, volgt vanaf eind januari de productie van vervroegd product op basis van natuurlijke koude, dan met grotere volumes. Daarna volgt de natuurrabarber.

Volgens het CBS groeide het areaal (dat vooral bestaat uit natuurrabarber) van 2010 tot 2017 van 320 tot 370 hectare. Het aantal bedrijven volgens het CBS nam in dit tijdvak af van 150 naar 130.

Verwachting: prijshoudend

Of registreer je om te kunnen reageren.