Vollegrond

Achtergrond

Landelijke Preidag op zoek naar grenzen

Residuvrije prei, is dat mogelijk? Is prei telen op water rendabel? Welke mogelijkheden biedt precisielandbouw voor prei? Het zijn vragen die op de Landelijke Preidag op 12 oktober beantwoord zullen worden. Daarnaast zijn er demo’s en zaadfirma’s tonen hun nieuwste rassen.

Toeleverancier Mertens, gesteund door ZLTO, Bayer CropScience, Tradecorp en Alzchem, zet in een demo het residuvrij leveren van prei centraal op de Landelijke Preidag 2017 bij Praktijkonderzoek AGV Vredepeel. Daarbij gaat het niet alleen om zo min mogelijk gebruik van chemische middelen, maar ook om bodemverbetering, groene middelen, minimale grondbewerking, plantdiepte, aangieten, optimale bemesting (zo dicht mogelijk bij gebruiksnormen), onkruidbestrijding en rassenkeuze.

Kortom, een compleet andere benadering van prei telen om aan de eisen van de retail voor MRL’s (Maximale Residu Limiet) te kunnen voldoen. Kan dat met de huidige kennis en het beschikbare (groene) middelenpakket? Op 12 oktober volgt het antwoord.

Bodemgezondheid

De dag start om 13:00 uur met de opening door John Stemkens (LLTB) gevolgd door een presentatie van Pius Floris van Plant Health Cure. Hij geeft zijn visie over hoe gezonde, weerbare gewassen te telen. Volgens Floris is de basis een goede bodemgezondheid en bodemweerbaarheid en daarvoor is een rijk bodemleven essentieel. Hij is ervan overtuigd dat het nodig is om het in de preiteelt over een andere boeg te gooien om prei te kunnen blijven telen.

Aflopende projecten

Tijdens de doorlopende rondgangen krijgen de resultaten van de projecten ‘Bodemkwaliteit op zand’ en ‘Preiteelt de grond uit’ volle aandacht.

Na 10 jaar blijkt uit het project ‘Bodemkwaliteit op zand’ dat het onvoldoende compenseren van de afbraak van organische stof leidt tot verlies aan bodemkwaliteit. Dat uit zich in lagere producties, verminderd vochthoudend vermogen en eerder problemen met aaltjes. De conclusie luidt dat het voor de bodem en voor de preiteelt nodig is het organische stofgehalte van een bodem minimaal op peil te houden.

Na 10 jaar prei telen op water – het project eindigt dit jaar – blijkt dat er qua teelt geen belemmeringen zijn om prei op water te telen. Het systeem heeft ook ingang gevonden in de praktijk, zij het zeer beperkt. Het blijkt toch moeilijk om op voorhand de meerwaarde (zand- en residuvrij) in de markt te verzilveren. Dat weerhoudt in de teeltwijze geïnteresseerde preitelers ervan te investeren in het teeltsysteem. Uit berekeningen blijkt dat de teeltwijze economisch rond te rekenen is.

Nieuwe ontwikkelingen

Tijdens de rondgangen zal verder worden stilgestaan bij een demonstratie van (nieuwe) rassen van Nunhems, Bejo Zaden, Hazera, Seminis, Enza en Takii. Zo presenteert Hazera met Autora (33-2485) het eerste ras uit hun veredelingsprogramma na de aankoop van het programma van Syngenta.

Bovenaanzicht van de preipercelen, aangelegd voor de Landelijke Preidag 2017. - Foto: Stan Kroonen
Bovenaanzicht van de preipercelen, aangelegd voor de Landelijke Preidag 2017. - Foto: Stan Kroonen

Verder maakt Agrifirm de vertaalslag van bodemscans met de verisscan naar taakkaarten om plaatsspecifiek compost te strooien. De demo van het strooien wordt uitgevoerd op gras, zodat het strooibeeld goed te zien is. In het verlengde daarvan toont Abemec hoe de biomassa van een gewas in beeld te brengen is. Het probleem van deze techniek is nog wel de juiste vertaalslag naar een taakkaart voor uitvoering van plaatsspecifieke gewasbescherming of bemesting in prei. Tijdens de rondgang toont meststoffenfabrikant Mivena in een demo nog het effect van toepassen van langzaam vrijkomende meststoffen.

Sinds dit jaar is Maessen Landbouwmechanisatie uit Grashoek (Limburg) in Nederland de dealer van het Deense merk Asa-Lift. Maessen presenteert op de Landelijke Preidag de laatste versie van een volautomatische Asa-Lift preirooier.

Landelijk Preidag 2017
Praktijkonderzoek AGV, Delphy en het team Vollegrond van ZLTO-LLTB organiseren op 12 oktober de Landelijke Preidag bij Praktijkonderzoek AGV locatie Vredepeel (Limburg), Vredeweg 1c.

De dag begint om 13.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur) en eindigt om 19.00 uur. Het programma omvat een inleiding door Plant Health Cure, doorlopende rondgangen, op gezette tijden machinedemo’s en een bedrijvenmarkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.