Vollegrond

Achtergrond laatste update:26 mei 2016

Gewasverschuiving op Vlaamse akkers

Het areaal mais in Vlaanderen krimpt met bijna 9.500 hectare. De vrijkomende percelen worden volgezet met consumptieaardappelen, voedergewassen en vollegrondsgroenten.

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de landbouwtelling in Vlaanderen. Vorig jaar stond er 184.256 hectare mais in Vlaanderen.
De boeren gaven dit jaar in de verzamelaanvraag (in Nederland de Gecombineerde Opgave) aan dat ze 174.834 hectare mais telen. Het areaal snijmais krimpt bijna 4.500 hectare. Er staat dit jaar bijna 5.000 hectare minder korrelmais op de akkers.

Meer consumptieaardappelen

Het grootste deel van de krimp bij mais wordt ingevuld met consumptieaardappelen. Volgens de Vlaamse overheid gaan de boeren dit jaar 51.278 hectare consumptieaardappelen telen. Dat is ruim 6.600 hectare meer dan vorig jaar en komt overeen met een stijging van 15%. Ook andere voedergewassen dan mais winnen aan populariteit met een plus van 34% naar 12.125 hectare.
Verder telen de boeren meer vollegrondsgroenten. Dat areaal groeit met 7% naar bijna 32.000 hectare. Groenten zijn in Vlaanderen het vierde gewas onder boeren, na gras (241.010 hectare), mais (174.834 hectare), graan (94.161 hectare) en consumptieaardappelen (51.278 hectare).

Voorlopige cijfers

De cijfers betreffen de voorlopige uitslagen van de verzamelaanvragen. Boeren kunnen tot 31 mei nog wijzigingen aanbrengen. De cijfers van Wallonië zijn nog niet bekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.