Vollegrond

Achtergrond 1647 bekeken

Prijsvorming prei eindelijk opgeknapt

De prijsvorming voor prei heeft sinds half december een stap vooruit gemaakt, richting 70, 80 cent per kilo. De kerstvraag is daar mede debet aan. Wel moet worden vastgesteld dat die prijsverbetering in Nederland, gezien de matige veldoprengsten, lang op zich heeft laten wachten.

In vergelijking met vorig jaar is de productie aanzienlijk lager, zowel in België als in Nederland. De oorzaken zijn bekend: juni ontpopte zich door nat weer tot een ongunstige maand, zowel voor veldwerk als voor groei. In oktober en november bleef de temperatuur gemiddeld te ver achter voor een vlotte groei. De achterstand die daardoor is ontstaan, is niet meer ingelopen. Dat zal ook niet meer gebeuren, dus ook niet als januari 2017 zich zou ontwikkelen tot een groeizame maand.

Warm en groeizaam 2015

Hoe anders was het in 2015. Toen was de gewasstand aan het eind van augustus vergelijkbaar met die in 2016, maar waren de laatste vier maanden abnormaal warm en groeizaam. De hoge producties hadden hun weerslag op de prijsvorming. Op 23 december bijvoorbeeld zat de vrije middenprijs in België en in Nederland op zo’n 30 cent per kilo. Midden januari volgde toen nog een lichte opleving, daarna viel de prijsvorming weer stevig terug.

Dat verschil leidt er bijvoorbeeld op veiling REO toe dat de aanvoer er vanaf september gemiddeld 20 procent lager ligt dan in 2015. Vorige maand bedroeg de aanvoer er zo’n 4,3 miljoen kilo. In 2015 was dat zo’n 5 miljoen kilo. Dat heeft de prijsvorming op de Belgische veilingen goed gedaan. Op veiling REO bleef de middenprijs in november net onder de 60 cent (!) per kilo steken ( 2015: 38 cent), in december wordt een wat betere prijsvorming verwacht.

Nederland blijft achter

De tendens in Nederland is vergelijkbaar, maar wel met de prijsvorming op een lager niveau. Naar de redenen voor dit laatste is het gissen. Een argument kan zijn –aldus de woordvoerder van veiling REO- is de rigoureuze beslissing na 2014 van de Belgische veilingen om de producenten te bewegen minder in te zetten op productie, en meer op kwaliteit. “We hebben de indruk dat dat zijn vruchten afwerpt. We horen dat ook uit de markt. We laten 5 tot 10 procent productie liggen, maar de kwaliteitswinst die dat geeft, wordt gewaardeerd én betaald,

Positief

Alom wordt verwacht dat de huidige prijsontwikkeling overeind blijft, met de huidige matige beschikbaarheid als voornaamste drijfveer. Daar komt bij dat niemand echt haast zal hebben met rooien. Bestaat de indruk dat de prijsvorming achterblijft bij wat hij voor het gevoel zou moeten zijn, dan is het een koud kunstje er de rem op te zetten.

Tendens: gelijkblijvend of beter prijsniveau .

Of registreer je om te kunnen reageren.