Vollegrond

Achtergrond

Spruitkooltelers werken aan onderzoekscoöperatie

'Het onderzoek voor spruiten moet doorgaan'. Met die slogan proberen LTO en de landelijke commissie Spruitkool een nieuwe coöperatie op te zetten om toekomstig onderzoek mogelijk te maken. Eis is dat minimaal 60 procent van het spruitkoolareaal zich aanmeldt.

Een harde deadline voor de aanmeldingstermijn voor de gewascoöperatie is er niet, maar het is de bedoeling volgend jaar -2017- de nieuwe onderzoeksopzet te starten, licht Janny Trouw van LTO Nederland toe. De areaalgrens van minimaal 60% is ingesteld om freeriders - niet betalen, wel profiteren - op voorhand wind uit de zeilen te nemen. Onderzoeksresultaten komen ook alleen beschikbaar voor de leden van de gewascoöperatie. De kosten zijn 10 euro per hectare.

De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijk invulling - wat gaan we onderzoeken en wat mag het kosten? – komt bij de landelijke gewascommissie te liggen, want zij vertegenwoordigen de telers, legt Trouw uit. Vanuit de gewascommissie komt er een bestuur voor de gewascoöperatie. Deze opzet gelijk aan de gewascoöperaties in de glastuinbouw, daarvan zijn er nu 11 operationeel.

LTO-lid

Van jaar tot jaar wordt bekeken hoe veel budget voor onderzoek nodig is, en wat de coöperatie in kas heeft. Als aanvullende financiën gewenst zijn, dan wordt een beroep gedaan op de leden. "Geld oppotten is er niet bij", aldus Trouw. Wie lid wil worden van de gewascoöperatie, moet ook LTO-lid zijn, dat is voorwaarde. Niet LTO-leden kunnen één jaar lid worden van de coöperatie, zij betalen dan 50 euro per hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.