Vollegrond

Achtergrond laatste update:12 okt 2016

Spruiten te fijn, saldo te mager

De kiloprijzen voor vrije spruitkool zijn heel behoorlijk, maar de producties vallen tegen. Dat maakt dat de omzet vaak nog maar matig is. Vooral de B-sortering is krap, en dat wordt de komende weken waarschijnlijk nog urgenter.

De prijs voor de B's loopt uiteen, vanaf zo'n 85 cent tot meer dan een euro per kilo. Dat is afhankelijk van degene die het gevraagd wordt. De A's brengen vanaf 55 à 60 cent per kilo op. Op zich geen verkeerde prijzen, maar de spruiten willen niet groeien, en dat gaat op de eerste plaats ten koste van het aandeel spruiten in de grovere maat, dat zijn B-spruiten.

Niet meer B's

"Dat maakt dat het met de gewassaldo's vaak nog stevig tegenvalt", reageert André Noordhoek in Bleiswijk. Bij hem is de matige productie een gevolg van de vele regen in de zomer, en het uitblijven van regen nu. "De percelen die toen in het water stonden zijn nadien weer opvallend hersteld, maar het is er nu gortdroog. De groei is er daardoor totaal uit. Ik ben nu aan het beregenen... en dat in oktober! Tevoren heb ik nog 150 kilo KAS per hectare gestrooid. Waar ik al heb beregend, zie ik de groei er weer wel inkomen, maar meer B's gaat dat niet meer opleveren."

Het verhaal van Noordhoek staat niet op zichzelf. De komende weken worden nog enkele rassen oogstrijp, die wat gemakkelijker spruiten in de B-sortering geven, maar naar verwachting zal het aanbod van deze grove maat daarna verder dalen.

Geen vlotte uitgroei meer

Een collega van Noordhoek, die vanwege de afwezigheid van geschikt beregeningswater uitsluitend afhankelijk is van natuurlijke neerslag, plukt helemaal geen B-spruiten. Zelfs een omslag richting groeizame condities - zoals zich aandiende in het najaar van 2015 - zal daarin geen verandering meer brengen, vermoedt hij. "De planten staan al zo lang op de rem, waardoor de stammen al wat verhout zijn. Dan zit een vlotte uitgroei zoals we vorig jaar zagen, er niet meer in. Bovendien moesten er veel kosten gemaakt worden om insecten uit het gewas te houden. De handel denkt waarschijnlijk dat de spruitentelers tot nu toe een goed jaar hebben, maar dat valt hard tegen."

Verwachting: voorlopig geen verandering van de huidige situatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.