Vollegrond

Achtergrond laatste update:21 okt 2016

'Gezonde bodem vereist structurele aanpak'

De Tweede Kamer houdt volgende week woensdag een hoorzitting over bodemvruchtbaarheid. Organischestofgehalte is een van de thema's.

Het organischestofgehalte in de Nederlandse bodem blijft grosso modo op peil, maar op lange termijn wordt er te weinig organische stof aan de bodem toegediend om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Dat stelt Chris Koopmans van het Louis Bolk-instituut.

Koopmans zal volgende week woensdag deelnemen aan een hoorzitting van de Tweede Kamer over bodemvruchtbaarheid. Andere deelnemers zijn onder anderen Hans Huijbers (ZLTO) en mestdeskundige Oene Oenema (Wageningen UR).

Actie ondernemen

De achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid is een langzaam proces. Om in de toekomst een goede bodem te houden, zal er nu al actie moeten worden ondernomen.

Koopmans zegt dat het gezien de veranderende klimaatomstandigheden van belang is de productiezekerheid voor boeren te bestendigen. Investeren in de bodem is hierbij essentieel om voldoende kwalitatief en veilig voedsel te produceren, risico's voor ondernemers te beperken en negatieve bijeffecten voor de maatschappij te voorkomen."

Meer aspecten die bodemvruchtbaarheid beïnvloeden

Volgens Koopmans moet het accent niet alleen liggen op organische stof, hoewel dat van groot belang is voor de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, door het vastleggen van koolstof in de bodem. Er zijn meer aspecten die de bodemvruchtbaarheid beïnvloeden. "Verdichting van de ondergrond lijkt een groeiend probleem dat ook in juni 2016 duidelijk zichtbaar werd op de percelen." Koopmans bepleit de praktijkkennis over bodemleven te vergroten.

'Verdichting van de ondergrond lijkt een groeiend probleem dat ook in juni 2016 duidelijk zichtbaar werd op de percelen.'

Bodemprofiel maken

Onlangs riep bedrijfsleider Zwier van der Vegte van proefbedrijf De Marke boeren op een bodemprofiel op het eigen perceel te maken, om meer kennis te krijgen over de bodemvruchtbaarheid. Volgens Van der Vegte hebben veel agrarisch ondernemers te weinig benul van de effecten van hun bedrijvigheid op agrarische percelen. "Als de Nederlandse veehouderij net zo zou omgaan met haar dieren, als sommige boeren met hun grond, dan zou er in Nederland geen veehouderij meer bestaan", aldus Van der Vegte.

Ontmoediging intensieve bouwplannen

Koopmans zegt dat de focus niet alleen moet liggen op organische stofgehalte. Gewasrotatie en keuze van gewassen zijn op zijn minst zo belangrijk, zegt hij. Hij bepleit onder meer de ontmoediging van intensieve en eenzijdige bouwplannen.

Of registreer je om te kunnen reageren.