Vollegrond

Achtergrond laatste update:10 sep 2015

Koolvlieg in spruiten blijft probleem

Het blijft voorlopig aanmodderen in de aanpak van koolvlieg, zo bleek afgelopen woensdag op een veldbijeenkomst voor spruitentelers in De Heen. Als het meezit worden op zijn vroegst in 2017 enkel nieuw producten toegelaten, aldus adviseur Maurits van der Hout van toeleverancier CZAV.

De nieuwe producten van gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten Syngenta en Dupont zouden ook werken op trips, en bevatten dezelfde werkzame stof als in een onlangs toegelaten middel voor de bestrijding van de suzuki-fruitvlieg in sommige soorten zachtfruit.

Totdat de genoemde toelatingen een feit zijn is, blijft het belangrijk de druk van de koolvlieg vanaf het eerste moment zo laag mogelijk te houden. Koolvliegen hebben een levensduur van zo'n 5 weken, en gaan na een week eitjes leggen. Het is daarom zaak die vliegen al voor de eileg op te ruimen. "Dat begin met frequent in het gewas kijken, aldus Van der Hout, en bij signalering van de vliegen dan direct starten met pyrethroïden met eventueel de toevoeging van Tracer. Hij waarschuwde verder dat de koolvliegdruk onder de huidige weersomstandigheden snel toeneemt.

Slakken

De druk van slakken loopt eveneens op, onder andere te bestrijden met Sluxx (Ecostyle), Iroxx (Certis), en Derrex (Ecostyle). Alle drie de middelen zijn op basis van ijzer-III-fosfaat. De Derrex-korrels vallen wat sneller uit elkaar dan Sluxx en Iroxx. De prijs van Iroxx ten opzichte van Sluxx is wat scherper. Middelen op basis van methaldehyde komen zeer waarschijnlijk niet meer beschikbaar. De werkzame stof zou schadelijk zijn voor vogels die slakken eten. In België is methaldehyde overigens nog wel toegelaten, merkten telers op.

Schimmels

Het advies om het fungicide Folio Gold in te zetten vanaf 4 tot 6 weken voor de pluk, en daarnaast  het middel tot het invallen van de winter maandelijks toe in te zetten, tegen witte roest en valse meeldauw. De veiligheidstermijn is 14 dagen.

September is een echte 'echte meeldauwmaand' met weersomstandigheden die vaak optimaal zijn voor continue sporulatie, Bestrijden kan met Rudis of Signum, of met het residu-arme schema Rudis + Flint

Koolmot en trips

De aanpak van koolmot en trips is tot nu toe relatief gemakkelijk verlopen. De telers die echter geen Steward hebben ingezet, hebben wel iets meer druk van koolmot ondervonden.

Momenteel is de invlieg van trips niet bijster groot, waarschijnlijk in de hand gewerkt door het huidige weertype. Als het weer verbetert blijft de toename van trips goed mogelijk. Van der Hout: met bestrijden aan de hand van de schadrempel is het in de hand te houden. Dat lijkt ons beter dan standaard wekelijks Tracer. In proeven door CZAV kwam naar voren dat Tracer en Calypso het beide goed deden op trips. Vanwege de zachte formulering van Tracer raadt Van der Hout aan dit middel mee te spuiten met Movento, zodat Tracer gemakkelijker door het gewas wordt opgenomen.

Bemesting na de regen

Na de vele regen van de afgelopen weken, in combinatie met de heftige regenval in het afgelopen weekend, is het op veel percelen nat tot extreem nat met eventuele schade tot gevolg. Hierdoor zal een deel van de nutriënten zijn uitgezakt of uitgespoeld. De percelen die wat langer onder water gestaan hebben zullen hierdoor een deel van hun wortelgestel kwijtraken en in sommige gevallen afsterven.

Beperk de schade door regelmatig kleine beetjes kunstmest te geven op de getroffen percelen. De wortels hebben dan ook niet de capaciteit meer die ze hadden. De afgelopen jaren hebben we goede ervaring opgedaan met combinatie meststoffen zoals 16-0-30. De kali zorgt naast voeding ook voor een stuk transport in de plant wat zeker in deze situatie belangrijk is.

 

Verder wees de CZAV-adviseur op enige wetenswaardigheden:

-Het GBM-plan is dit jaar vervangen door de GBM-monitor. Dit betekent dat is overgestapt op een evaluatiemethode in plaats van een methode waarbij voor de teelt een plan gemaakt moet worden. Het is de bedoeling dat de  GBM-monitor binnen twee maanden na de oogst in de administratie aanwezig moet zijn.

-Het dit jaar toegelaten herbicide Springbok is een combinatie van de middelen Frontier (Dimethenamid-P) en Butisan S (metazachloor). Voor metazachloor geldt de beperking dat op een perceel per 3 jaar maximaal 1000 gram metazachloor gedoseerd mag worden. Bij een dosering van 2 liter Butisan (mety 1000 gram Metazachloor) is de toepassing dus gelimiteerd tot éénmaal in 3 jaar. In Springbok is de metazachloor-concentratie verlaagd, zodat het middel bij een dosering van 2,5 liter per hectare twee keer in 3 jaar gebruikt kan worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.