Vollegrond

Achtergrond

Aspergeseizoen zonder pieken en dalen

Het aspergeseizoen 2015 verloopt tot nu toe qua productie en prijsvorming zeer geleidelijk. Omdat de mindere sorteringen achter blijven in prijsvorming, valt de middenprijs over de totale productie tot nu toe enigszins tegen. Het is de vraag of de resterende drie tot vier weken dat nog goed kunnen maken.

Met name door de droge ruggen is het aanbod aan violette asperge momenteel vrij groot. Dat uit zich ook in de prijs, die zit ruim een euro onder de prijs voor klasse AA-I. Normaal is dat verschil veel kleiner. Voor klasse II en de B-sortering liggen de prijzen op een zeer laag niveau. Daar tegenover staat dat de prijs van zo'n €3,50 voor klasse AA-I voor deze tijd van het seizoen redelijk is. Dat prijsniveau werd in de week voor Pinksteren ook gehaald. Het Pinksterweekend zorgde dus niet voor aantrekkende prijzen. Aan de andere kant handhaaft de prijs zich mede door actie weken in supermarkten op het huidige niveau.

Nu een dezer dagen het oogsten op de 2-jarige velden stopt, zal het aanbod in de komende periode wat afnemen. Of dat zal leiden tot aantrekkende prijzen is met name afhankelijk van het aanbod aan violette asperges. Zolang dat vrij groot blijft, zitten ze de prijsvorming van de betere kwaliteit in de weg. Als er in het aanbod in de komende 10 dagen weinig verandert qua niveau en sorteringen, dan zal er van een prijsopleving geen sprake meer zijn en kabbelt het seizoen rustig naar het einde.

Nu al terugblikkend kan geconcludeerd worden dat de vroege teelten dit jaar naar tevredenheid zijn verlopen. Voor de late rassen als Grolim en Backlim geldt dat niet. Die rassen zijn dit jaar een dag of 10 later dan gebruikelijk op gang gekomen en hebben daardoor de hogere prijzen van het staartje van het seizoen van de vroege rassen gemist. Het ziet er niet naar uit dat ze die achterstand nog inlopen. Gemiddeld zullen de producties dit jaar lager uitvallen dan vorig jaar. Naast de violetverkleuring kenmerkt het seizoen zich door zeer weinig kwaliteitsproblemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.