Vollegrond

Achtergrond

'Cursus knaagdierbestrijding bevat veel 'nieuwe' informatie'

Veel telers die vooraf het idee hebben 'weer verplicht naar een cursus te moeten omdat ze anders na 1 juli geen knaagdieren meer mogen bestrijden', reageren na zo'n bijeenkomst vaak positief. "Ze staan vaak versteld van wat ze aan nieuwe informatie hebben opgedaan", constateert deskundige Richard Korver van DLV Plant. De afgelopen maanden heeft hij een groot aantal cursusbijeenkomsten over knaagdierbestrijding begeleid, zoals onlangs in Rijsbergen voor aardbeitelers van de Kerngroep West- en midden-Brabant.

De in Rijsbergen aanwezige telers beschikten allemaal al over een vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming, zodat alleen het volgen van de een dagdeel durende cursus volstond. "Jullie hoeven dus geen examen te doen, daar kun je blij mee zijn,' hield Korver zijn gehoor voor. Wie geen spuitlicentie heeft, moet voor de licentie Knaagdierbestrijding namelijk een apart examen afleggen. Slechts 40 procent van de kandidaten haalt dat examen meteen de eerste keer.

Resistentie dreigt

Nieuwe kennis voor veel cursusdeelnemers is dat evenals bij gewasbescherming ook bij de bestrijding van knaagdieren er gevaar bestaat voor resistentie: de dieren nemen het gif (rodenticiden) nog wel op, maar gaan er niet aan dood. Dat speelt vooral in gebieden met intensieve veehouderij met een relatief intensieve knaagdierbestrijding. Het zijn vaak ook dezelfde regio's waar veel tuinbouw te vinden is. "Dé oplossing bij een vermoeden van resistentie is zorgen de te bestrijden knaagdieren voldoende voer met rodenticiden opnemen. Dat betekent dat voorkomen moet worden dat de voerdozen leeg raken, en dat de dieren bij alternatief –niet giftig- voer kunnen." Een andere kennishiaat, aldus Korver, betreft het gebruik van klemmen en vallen. "De meesten zijn gewend met een bestrijdingsmiddel aan de gang te gaan, daar blijft het dan bij."

Veldmuis beschadigt als huismuis

De licentie knaagdierbestrijding heeft betrekking op de bestrijding van de bruine rat, de zwarte rat en de huismuis. Het zijn ook deze dieren waarvoor de beschikbare rodenticiden zijn toegelaten. Een inventarisatie onder de aardbeitelers in Rijsbergen leerde dat voor hen muizen het grootste probleem vormen. Ze vreten zaadjes van de aardbeien wat de vruchten direct waardeloos maakt.

Korver vermoedt dat aardbeitelers vooral last hebben van veldmuizen: woelmuisachtigen die tot een andere muizensoort behoren als de als schadelijk aangemerkte huismuis. "Voor de bestrijding maakt dat niet uit. Rodenticiden die zijn toegelaten tegen huismuizen, hebben een goede nevenwerking tegen veldmuizen."

Schuimparty

Naast de gebruikelijke rodenticideformuleringen als granen, pallets, pasta's, lokaas- en vetblokken, wees Korver nog op de recente toelating van Racuminfoam (Bayer), dat is een rodenticide gelijkend op scheerschuim. Anders dan gebruikelijke middelen moeten ratten of muizen door een spoortje schuim lopen. Bij het aflikken van de vacht wordt het middel opgenomen. "Het is een alternatief voor plekken waar niet uit te sluiten is dat de dieren over alternatieve (niet giftige) voedselbronnen beschikken."

 

Door Joost Stallen

Of registreer je om te kunnen reageren.