Vollegrond

Achtergrond

'Mest is poep, daar zit gezondheidsrisico in'

De groente telende akkerbouwsector is flink geschrokken van de plannen om de mestregels binnen GlobalGap aan te scherpen in versie 5.0 van het certificeringsysteem. "Het is tijd voor bewustwording."

Bezwaren zijn niet van de lucht en dat is logisch, zegt Paul Bol van de Nationale Technische Werkgroep Global Gap (NTWG). "Maar de sector mag zich zelf ook weleens afvragen hoe gevaarlijk het is als groente wordt besmet met dierlijke pathogenen uit mest", stelt Bol. "En waar dat toe kan leiden. Mest is gewoon poep en we weten allemaal waar dat vandaan komt. Als er mensen aan overlijden, is economie geen item meer. Het risico is niet heel groot, maar het is er wel."

Bol constateert dat het besef van dit voedselveiligheidsrisico niet zo heel groot is in de sector, gezien de reacties op de regels die worden aangescherpt. "Het is tijd voor bewustwording."

Bodemgezondheid

Ook op de Boerderijwebsite wordt pittig gereageerd op de ontwikkelingen. Zoals: "Voedselveiligheid begint met bodemgezondheid." En voor het bodemleven is dierlijke mest van onschatbare waarde, stelt de reageerder. De natuurlijke kringloop wordt tegengewerkt, schrijft een ander. "Dit is niet goed voor het milieu, omdat de gangbare landbouw genoodzaakt wordt kunstmest te gebruiken. Dat is strijdig met de eigen GlabalGap-doelstellingen en vele Europese richtlijnen." "Is er ooit iemand ziek geworden van groente vanwege dierlijke mest", vraag een iemand anders zich af.

Zes maanden tussen bemesten en oogst

GlobalGap is van plan om de regels voor het gebruik van onbewerkte dierlijke mest per 1 juli 2016 aan te scherpen. Bij hoog risico-gewassen moeten er zes maanden zitten tussen het gebruik van onbehandelde met en de oogst. Als het gewas nooit met de grond in aanraking komt geldt er een eis van drie maanden.

Normen overschreden

Uitgangspunt is dat daar waar enig risico is op besmetting met dierlijke pathogenen de inzet van dierlijke mest wordt beperkt. Mest is een potentiële bron van microbiële gevaren. Producenten werden al verzocht om een risico-inventarisatie te maken. Dat gebeurde onvoldoende, aangezien de normen zijn overschreden. Daarom trekt de supermarktbranche via GlobalGap aan de bel. "Best gek eigenlijk dat dit schijnbaar onverwachts komt, want nieuw is dit geluid niet", vindt Bol. "Ik denk dat de markt hiermee voorloopt op de wetgeving.

Knelpunten inventariseren

De NTWG inventariseert de komende weken in de praktijk bij welke producten de nieuwe regels echt knelpunten veroorzaken. Daarvoor worden oplossingen gezocht, onder andere samen met LTO en de biologische boerenvereniging Biohuis, bijvoorbeeld door aanpassing in de dagelijkse praktijk en teeltplanning. Na de volgende vergadering van de werkgroep in januari komt een lijst beschikbaar met teelten en hun indeling in categorieën.

De toepassing van behandelde dierlijke mest is altijd een alternatief, stelt de werkgroep.

Of registreer je om te kunnen reageren.