Vollegrond

Achtergrond laatste update:19 mrt 2013

Winter jaagt preiprijs omhoog

Door het winterse weer zijn de preiprijzen gestegen naar een opmerkelijk hoog niveau. Op The Greenery piekte de prijs donderdag op €2,10 per kilo bij een overigens zeer klein aanbod. Dan bestaat het gevaar dat het product zichzelf uit de markt prijst.

Zo op het eerste gezicht lijken het mooie tijden voor preitelers, mits er leverbare voorraad van voldoende kwaliteit is en de vorst niet te veel roet in het eten heeft gegooid. Want het zijn deze aspecten die zowel in België als in Nederland de huidige prijzen voor prei bepalen.

Vanwege de druk op de aanvoer zal het met die ‘mooie tijden’ waarschijnlijk wel meevallen. Want om met kwalitatief behoorlijke prei voor de dag te komen, moeten er veel kosten en arbeidsuren gemaakt worden. Vorige week was het voor de vierde keer deze winter dat telers in actie moesten komen om vorstbescherming over het gewas te trekken. Het heeft er in ieder geval aan bijgedragen dat de leveranciers van vliesdoek en dergelijke zijn uitverkocht. De les voor telers is –alweer- dat winterprei telen gezien de kosten voor de teelt (10.000 -12.000 euro) en gezien de risico’s zonder vorstbescherming achter de hand eigenlijk niet meer verantwoord is.

Waar de prei op het veld consequent is beschermd tegen het winterse weer, is dat de kwaliteit zeker ten goede gekomen. Inmiddels is het zo ver dat die goede prei schaars  begint te worden en dat er wat op korte termijn geen herstel in zit. Prei die tijdens de vorst van half januari niet was afgedekt –die periode is voor die gewassen het meest funest geweest- heeft gegarandeerd schade opgelopen.

Teelten die normaal voor deze periode op de oogstplanning stonden, laat men vanwege die schade staan tot april. Het gewas heeft zo de mogelijkheid door hergroei te herstellen, maar die gewasactiviteit moet dan wel op  gang komen. Normaliter begint die groeiactiviteit vanaf begin maart. Door lage bodemtemperaturen bleef die in de eerste week van maart nog uit, en ook onder de huidige winterse weersomstandigheden blijft het gewas stil staan. Dat maakt dat de aanvoer en de kwaliteit voorlopig geen grote stappen vooruit gaan maken. Voor de prijs zou dat kunnen betekenen dat die de komende weken op een hoog niveau blijft, en pas wat gaat zakken als de hergroeiprei op de markt komt.

Deze week, in de nacht van dinsdag op woensdag, maakte het kwik nog onverwacht een flinke duikeling, soms tot ruim onder de min 10 graden. Dat volgde na een week met fantastische omstandigheden voor het planten van de vroegste prei. Dat is dan ook gebeurd. De vraag is hoe die vorst doorwerkt op die vroege plantingen. Volgens insiders kan die schade meevallen, waar die vroege teelten zijn beschermd met een dubbele afdekking. De kans op uitstel van de oogst van deze planten is beperkt, vooral goed weer in april kan nog veel goed maken. Wel kan de kans op schot groter zijn.

Verwachting: relatief hoge prijzen, aanhoudend beperkt aanbod.

 

 

Prijzen in euro/kilo
Product/datum 6-3 7-3 8-3
11-3 12-3
13-3 14-3

Greenery

prei lang wit

1.41
1,39 1.42 1.49 1.47 --- 2.10

REO

prei los Flandria

1,50
1,42 1.58
1.70 --- 1.94 1.87

ZON

prei lang wit

1.41
1.39 1.38 1.41
1.47 1.58 1.83
Of registreer je om te kunnen reageren.