Vollegrond

Achtergrond

16/04 Bloemkool

Verwijder in een weeuwenteelt van bloemkool de bedekking tijdig om de grond een keer open te trekken en licht aan te aarden.

Zonodig kan dan tevens wat worden bijbemest. De voorkeur gaat uit naar KAS of MAS, want dan heeft het gewas de voeding voldoende lang tot haar beschikking. Bij slechte groei is kalksalpeter een betere keuze.
Bij aanhoudend koud, schraal weer is het verstandig de bedekking wel weer over het gewas terug te leggen.

Stephan Timmermans, HortiNova

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.