Vollegrond

Achtergrond

Bloemkool: grillig teeltverloop, dito resultaat

Een informatierondje langs enkele van de 50, 55 ‘grotere’ bloemkooltelers die Nederland nog rijk is, levert de vraag op ‘hoe was 2010 voor de portemonnee?’ en antwoorden van ‘matig’ tot ‘wel redelijk’.

Een verklaring voor de uiteenlopende reacties is het grillige teeltverloop, met een dito verlopende prijsvorming. Algemeen gezien lijkt het er echter op dat de kostprijs dit jaar niet is gehaald: “We kunnen de kachel laten branden, maar de houtvoorraad kunnen we niet aanvullen.” Een ander stelt vast in vergelijking met 2009 betere prijzen te hebben gemaakt, maar wel bij een lagere slaging. “Per saldo zullen we iets hoger uitkomen, maar 2009 was ook niet zo best.”

Vorige week stond naar schatting nog 10 procent van het areaal bloemkool op het veld. Intussen komt de Franse bloemkoolproductie op stoom, en schakelen Europese inkopers over. In eigen land lopen de contracten met supermarkten op een eind (week 45,46). Blijft de kwaliteit op niveau, dan loopt de afzet van Nederlandse bloemkool nog wel even door. Een teler: Het komt erop neer dat dan de goedkoopste mag leveren, totdat de kwaliteit en kwantiteit echt onderuit gaan.”

Lees het volledige artikel in Groenten & Fruit actueel van dinsdag 2 november.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Joost Stallen

Of registreer je om te kunnen reageren.