Vollegrond

Achtergrond

05/01 Fosfaatgebruiksnorm

Sinds 1 januari is de voorraad fosfaat in de bodem bepalend voor de gebruiksnorm op het bedrijf. Het fosfaatniveeau moet worden vastgesteld door een geaccrediteerd laboratorium.

Dat geldt zowel voor de monstername, als voor de analyse. Bij niet monsteren valt het perceel automatisch in de hoogste fosfaatklasse en geldt de laagste gebruiksnorm.-Monsters tellen mee die voor 23 oktober door een geaccrediteerd laboratorium. Monsters die de teler zelf heeft gestoken mogen niet worden gebruikt voor een hogere fosfaattoedeling.
-Perceelsgrootte maximaal 5 hectare. Zijn in het verleden monsters genomen van grotere percelen, dan mogen die cijfers voor het hele perceel gebruikt worden.
-Monsters zijn 4 jaar geldig.
-Steekdiepte bouwland: 10 of 25 centimeter (wij denken dat 25 centimeter het meest representatief is voor de werkelijke situatie).
-Resultaat voor 15 mei opgeven bij de Gecombineerde Opgave om in aanmerking te komen voor extra fosfaatruimte (analyses niet toevoegen). 

Bron: gfactueel.nl - Auteur: Nico van Langen, CAV Agrotheek

Nico van Langen, CAV Agrotheek

Of registreer je om te kunnen reageren.