Vollegrond

Achtergrond

Veel actieve Mycorrhiza in landbouwgronden

Nederlandse landbouwgronden bevatten behoorlijk veel en actieve mycorrhiza’s; Dat blijkt uit het onderzoek van Guillermo Galván (Uruguay)

Op 23 november hoopt Galván te promoveren aan Wageningen universiteit. Eerder werd verondersteld dat de Nederlandse landbouwgronden, door het gebruik van kunstmest, juist weinig mycorrhiza-schimmels zouden bevatten. Deze schimmelsoorten kunnen planten helpen bij het opnemen van voedsel uit de bodem.

Primitief wortelstelsel
Galván onderzocht de mogelijkheden om uien zó te veredelen dat ze optimaal gebruik maken van mycorrhiza’s. Uien hebben de samenwerking met mycorrhiza’s hard nodig omdat ze een primitief wortelstelsel hebben, met weinig en onvertakte wortels.

Fosfaat uit bodem
Uien hebben vooral moeite om fosfaat uit de bodem te halen, omdat die voedingsstof extra sterk door de bodemdeeltjes worden vastgehouden. Fosfaat komt daardoor niet in het vocht in de grond terecht. Mycorrhiza’s kunnen met hun schimmeldraden wél bij die voedingsstof komen.

Nederlandse landbouwgronden
De meeste planten hebben mycorrhiza’s met name nodig in gronden waarin weinig fosfor aanwezig is. De Nederlandse landbouwgronden zijn gemiddeld goed bemest. Het zou daarom logisch zijn als deze landbouwgronden weinig of geen mycorrhiza’s zouden bevatten. Galván heeft laten zien dat er juist wel actieve mycorrhiza’s in de Nederlandse landbouwgronden zitten.

Bron: Wageningen UR

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.