Vollegrond

Achtergrond

19/11 Blik op nieuw seizoen

Het is na een aantal drogende dagen op dit moment ideaal om de hoofdgrondbewerking uit te voeren op percelen die bestemd zijn voor de vroegste teelten.

Het is beter om dat nu te doen, met de consequentie van nog kiemend onkruid, dan in februari onder minder gunstige omstandigheden.

Magnesiumtoestand op peil brengen
Op zandgrond is het magnesiumcijfer vaak te laag. Als ook de pH aan de lage kant is, kan het magnesiumcijfer worden opgekrikt met kalk met een hoog percentage magnesium. Dat is de snelste en goedkoopste methode. Bovendien is de magnesiumvorm die daarin zit (magnesiumcarbonaat) niet gevoelig voor uitspoeling. Bepaal aan de hand van een grondmonster de te geven hoeveelheid magnesiumhoudende kalk. 

Bodeminsecten signaleren
Schade door bodeminsecten als engerlingen, aardrupsen en koperwormen vormt een toenemend probleem. Zoek bijvoorbeeld op percelen waar lang gras gestaan heeft nu naar mindere plekken en zoek daar een paar steken diep naar deze ‘wormen’. Uisteken van een (slecht groeiende) graszode en deze in een emmer met zout water leggen is een andere manier om de aanwezigheid van deze ‘wormen’ duidelijk te krijgen.

Bron: gfactueel – auteur: Johan van de Logt, HortiNova

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.