Over onze prijzen

De dagprijzen van een product voor één veilingklok of op één groothandelsmarkt kunnen afwijken van de gemiddelde marktprijs voor datzelfde product, wanneer ook weekbemiddeling of langer lopende contracten daarbij zouden worden betrokken. Bij het vergelijken van de door gfactueel.nl verzamelde prijzen, moet rekening worden gehouden met het feit dat per marktplaats, per product en per dag groot verschil kan optreden in de aangevoerde volumes. Ook wordt per marktplaats een ander gewogen of rekenkundig gemiddelde gebruikt om tot één prijs per sortering per dag te komen. Groenten&Fruit spreekt daarom van richtprijzen. In een langere reeks geven deze dagprijzen een betrouwbare indicatie van de prijsontwikkeling op de (middel)lange termijn.
De cijfers waarop Groenten&Fruit de berekening baseert, worden niet per se door betrokken organisaties zelf aangeleverd, maar kunnen afkomstig zijn van derden, zoals het geval is bij The Greenery.

zoek prijzen

overzicht Spaanse prijzen