Home

Nieuws

Teler moet vooruitgang laten zien in PlanetProof

De teelteisen van On the Way to PlanetProof Plantaardig worden dit jaar niet gewijzigd. Wel komen er doelen voor verduurzaming.

Het College van deskundigen Plantaardig van Stichting Milieukeur (SMK) brengt meer rust aan in de uitvoering door tweejaarlijks in plaats van jaarlijks de eisen te wijzigen. Daardoor is ook meer tijd voor de herziening in 2022 die meer op explicietere en meetbare doelen gericht moet zijn.

Prestaties teler

De partijen willen de impact van het keurmerk zichtbaar maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat uit de inspecties en monitoring data komen over hoe de teler presteert ten opzichte van de norm. Stichting Milieukeur startte recent met het verzamelen van die data. Daardoor is straks bijvoorbeeld een analyse te maken van hoe tomatenbedrijven het doen ten opzichte van andere teelten.

SMK-programmamanager plantaardig Stefanie de Kool noemt een voorbeeld voor de CO2-uitstoot van de glastuinbouw. “Er is een ambitie en einddoel van fossielvrij, maar je kunt in de certificeringseisen voor broeikasemissie voor 2024 bijvoorbeeld vastleggen wat die maximaal moet zijn. Dat gebeurde tot nu toe impliciet, maar wordt straks explicieter.”

Niet een aanscherping

De wijziging betekent niet dat het keurmerk een aanscherping doet op gebied van verduurzaming, stelt De Kool. “De hoofdboodschap is dat we stappen beter gaan monitoren. We zeggen tot nu toe dat een teler voldoet aan de eisen. Wat we nu meer in beeld willen gaan brengen, is: hoe scoort een teler ten opzichte van de normen. Ze moeten onder de norm zitten, maar hoever onder de norm zitten ze, en wat is de vooruitgang?”

Voer voor discussie meerprijs

Komt hieruit informatie waarmee telers een meerprijs kunnen verwachten? De Kool: “De vooruitgang blijft samen hangen met wat technisch en economisch haalbaar is. Met een meerprijs is economisch meer verduurzaming haalbaar. Dit levert belangrijke info op voor die discussie. Het zou interessant zijn om die prestaties te vergelijken met niet-gecertificeerde bedrijven. Maar de referentie over de prestaties van niet-gecertificeerde bedrijven ontbreekt. Dat in kaart brengen, is niet onze taak, maar zou bijvoorbeeld het ministerie kunnen doen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.