Home

Nieuws

Vaak rechtszaak bij overnemen personeel van concurrent

Als personeel van de concurrent wordt overgenomen, leidt dat in de handel relatief vaak tot een rechtszaak.

Bijna één op de vijf bedrijven in de handel heeft weleens personeel van de concurrent overgenomen. Deze medewerkers hadden een concurrentiebeding om bedrijfsgevoelige informatie te beschermen, zoals klantenlijsten en leveringsafspraken.

In 27% van de gevallen eindigde dat in een rechtszaak blijkt uit onderzoek van bureau Pandeia ’De werking van het concurrentiebeding’. De rechter oordeelt gemiddeld genomen echter vaker in het nadeel van de aanklager en dus in het voordeel van personeel. Er is daarmee rechtsonzekerheid rondom het concurrentiebeding. De kans op succes is lastig in te schatten.

Brandende kwestie

In de groentenhandel was het concurrentiebeding in het verleden vaak een brandende kwestie. Het kan bedrijven flink schaden als personeel ook klanten meeneemt. Vaak is een geding gebaseerd op een boete bij overtreding. Het onderzoek keek naar verschillende sectoren zoals groot- en detailhandel, niet specifiek naar groentenhandel.

Er is vaak sprake van goed overleg. Onder werkgevers die bij overtreding van het concurrentiebeding besloten te handhaven, heeft 42% weleens geprobeerd om buiten de rechter om tot een schikking te komen. Deze pogingen tot schikking slaagden vrijwel altijd, blijkt uit het onderzoek. Personeel kan dan tijdelijk andere werkzaamheden krijgen om zo met vertrouwen de bedrijfsinformatie van de eerste werkgever te beschermen.

Afkopen

Vaak wordt een concurrentiebeding afgekocht door de nieuwe werkgever. In 8% van de gevallen betaalt de werknemer de boete door af te zien van bijvoorbeeld vakantiegeld. Een boetebeding is gemiddeld iets meer dan € 8.000

Of registreer je om te kunnen reageren.