Home

Nieuws

Klimaatreserve effectief bij winst boven € 30.000

Een fiscale klimaat- of calamiteitenreserve is vooral effectief bij winsten van meer dan € 30.000 per ondernemer.

Dergelijke bedrijven kunnen een reserve opbouwen die grote inkomensdalingen in een slecht jaar kan opvangen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van LNV waarmee uitvoering is gegeven aan een motie van CDA-Kamerlid Jaco Geurts. Aanleiding is een voorstel van onder meer LTO Nederland om te onderzoeken of een fiscale regeling hulp kan bieden bij klimaatrisico’s (extreem weer) of andere calamiteiten. Via de vorming van een klimaat- of calamiteitenreserve (klimaatreserve) vormt de ondernemer een pot met geld die in een slecht jaar ingezet kan worden om het inkomen aan te vullen. Volgens LTO toont het onderzoek aan dat een dergelijke reserve een belangrijke aanvulling kan zijn voor ondernemers. De belangenbehartiger roept een nieuw kabinet dan ook op om werk te maken van invoering.

Inkomen boven € 30.000

De klimaatreserve is doorgerekend door fiscalist Bert van den Kerkhof van Abab Accountants en Adviseurs. Hij is tevens voorzitter van de sectie recht van de koepel van agrarische accountants VLB. De berekeningen tonen aan dat vooral bij hogere inkomens en extreme calamiteiten een voordeel ontstaat door de klimaatreserve. Die grens ligt op circa € 30.000 per ondernemer per jaar, tot dat bedrag is er door allerlei ondernemersvrijstellingen feitelijk geen of nauwelijks inkomstenbelasting verschuldigd.

Voordelen van de klimaatreserve zijn dat bedrijven beter in staat zijn om een grote inkomensdaling op te vangen en het levert een liquiditeitsvoordeel op omdat belastingbetaling wordt uitgesteld. Nadelen zijn er ook blijkt uit het onderzoek. Er zijn minder middelen beschikbaar om te investeren en als er in een ernstige crisis toch een beroep op de overheid wordt gedaan voor steun, dan kunnen bedrijven die een reserve hebben gevormd wellicht minder steun krijgen.

Alternatief voor andere regelingen

De klimaatreserve is deels een alternatief voor andere regelingen zoals middeling van inkomens en verrekening van verliezen. In een interview met Boerderij en Food & Agribusiness gaf Van den Kerkhof aan dat dat de bestaande fiscale middelen niet in alle situaties optimaal werken voor agrarische bedrijven. Bijvoorbeeld omdat middeling veel langer duurt en omdat ondernemers met sterk wisselende inkomens toeslagen mislopen waar ze op basis van hun gemiddelde inkomen wel voor in aanmerking zouden komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.