Home

Nieuws

Zuid-Holland wil Brabants model huisvesting

Het succes van Noord-Brabant bij ontwikkeling van huisvesting voor migranten heeft de interesse van Zuid-Holland gewekt.

Die provincie beveelt nu aan een Brabantse aanpak te onderzoeken. Dat bestaat uit het opzetten van regiotafels, met deelname van marktpartijen. Maatschappelijke organisaties en bestuurders. Zo’n regionale aanpak kan tot meer begrip leiden en afname van het waterbedeffect. Dat betekent dat andere regio’s het effect voelen van beleid uit andere regio’s.

Bedden bouwen

Dit blijkt uit de notitie Opbrengst Programma huisvesting arbeidsmigranten 2019-2021. Dat programma eindigde met een conferentie waarin het Brabantse succes al werd benadrukt. Noord-Brabant zoekt veel meer de randen op van wetgeving. Daarmee is de wooncapaciteit sneller gegroeid op de teeltbedrijven of aan randen van industrieterreinen.

Uit de aanbevelingen van Zuid-Holland blijkt nu dat Zuid-Holland blijft vasthouden aan huisvesting binnen dorpen en steden of aan de randen van die plaatsen en niet in het buitengebied. Huisvesting voor andere spoedzoekers meegenomen worden in flexwonenlocaties (tijdelijke woningen).

Huizen bouwen

Zuid-Holland wil bovendien gemeentes stimuleren in hun bouwplannen rekening te houden met arbeidsmigranten. Anne Koning, PvdA-gedeputeerde in Zuid-Holland, ziet nadelen aan tijdelijke woonvormen als die gekoppeld zijn aan uitzendbureaus of werkgevers. “Het is ongewenst als een contract voor huisvesting gekoppeld is aan het contract voor werk. Dat werkt ongewenste situaties in de hand.” Zij ziet arbeidsmigranten het liefst doorstromen naar een reguliere woning. Zuid-Holland wil daarmee ook rekening houden in haar bouwplannen.

Of registreer je om te kunnen reageren.