Home

Nieuws

€ 52,4 miljoen uit Brussel voor coronaherstel landbouw

Nederland krijgt in 2021 en 2022 in totaal € 52,4 miljoen vanuit het Europese Herstelfonds voor herstel van de landbouw uit de coronacrisis.

Het geld komt beschikbaar via twee landelijke regelingen: de Investeringsregeling Groen-economisch herstel, waarvoor € 40,4 miljoen beschikbaar is en de Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel, met een budget van € 12 miljoen. Dat schrijft demissionair landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Dat er extra geld zou komen, was in november al aangekondigd. Schouten heeft nu meer uitleg gegeven over de invulling van het budget.

Regeling uitwerken en in tweede jaarhelft open stellen

Dit jaar komt € 15,5 miljoen beschikbaar, volgend jaar gaat het om € 36,9 miljoen. Het geld is bedoeld voor duurzaam herstel van de sector na de coronacrisis. Boeren kunnen de investeringsregeling bijvoorbeeld gebruiken voor inzet op precisielandbouw, het aanpakken van droogte en verzilting of natuur-inclusieve landbouw. Er wordt onderzocht of de Regeling Jonge landbouwers, die nu via provincies wordt open gesteld, ook in deze investeringsregeling kan worden opgenomen. Binnen de samenwerkingsmaatregel kunnen projecten gericht op korte ketens, digitalisering en gebiedsgerichte projecten ondersteuning krijgen. Voor deze maatregel is € 12 miljoen beschikbaar.

De Europese Commissie heeft voorwaarden verbonden aan het inzetten van het budget. Zo moet ten minste 55% van de middelen besteed worden aan economisch herstel na Covid-19 en minstens 37% aan milieu- en klimaatdoelen. Daarnaast moet de inzet op milieuambitie in een lidstaat minimaal gelijk blijven. De regeling wordt de komende maanden uitgewerkt. Doelstelling is dat regeling in de tweede helft van dit jaar open kan.

Minder budget van directe betalingen naar plattelandsbeleid

De Europese middelen vanuit het Herstelfonds vallen onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+). Door de verlenging van het huidige GLB is ook het POP-programma met twee jaar uitgebreid.

In totaal is er voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma in 2021 en 2022 respectievelijk € 89,5 miljoen en € 73,3 miljoen, die vrijwel geheel door provincies en waterschappen zullen worden gecofinancierd. Hoewel de Europese middelen in 2022 in vergelijking tot 2021 worden verlaagd van € 89,5 miljoen naar € 73,3 miljoen is besloten om dit budget, naast de verplichte cofinanciering, niet van extra nationale financiering te voorzien, vanwege het extra budget van € 36,9 miljoen uit het Economisch Herstelfonds.

Schouten heeft vanwege dit extra budget ook besloten in 2022 minder geld vanuit de directe betalingen (eerste pijler) naar het plattelandsbudget over te hevelen. In 2021 wordt € 71,5 miljoen overgeheveld, in 2022 wordt dit verlaagd naar € 56 miljoen, waarmee meer geld beschikbaar blijft voor de directe inkomenssteun voor boeren. In totaal is voor het plattelandsbeleid POP3+ in 2021 en 2022 € 493,1 miljoen beschikbaar.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.