Home

Nieuws

Plantaardig geen restpost in omschakelprogramma LNV

Het omschakelprogramma met investeringsfonds van LNV is niet louter een stikstofinstrument voor de veehouderij.

Stikstofvermindering is een van de doelstellingen waar met name de veehouderij aan bijdraagt in een nieuw overheidsprogramma. Van de plantaardige sectoren worden juist bijdragen verwacht zoals het terugdringen van broeikasgassen en verbetering van de biodiversiteit en bodemkwaliteit. Dat stelt minister Carola Schouten van LNV in antwoorden op vragen rond dit omschakelprogramma dat binnenkort gepresenteerd wordt. In haar antwoorden corrigeerde Schouten het beeld dat stikstofreductie de belangrijkste doelstelling van het programma is. Of de regelingen er nog komen voor de verkiezingen is niet duidelijk. De val van het kabinet vrijdag 15 januari hoeft geen invloed te hebben in de uitwerking van de regeling.

Subsidie en financiering

Het omschakelprogramma bestaat uit een investeringsfonds van € 70 miljoen, een subsidieregeling voor ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan voor omschakeling en een subsidieregeling voor het opstarten van demonstratiebedrijven. Met name op glastuinbouwbedrijven worden demonstratieprojecten gemist om de energietransitie een impuls te geven, concludeerde CE Delft onlangs.

In het omschakelprogramma moet een borgstellingsregeling voor werkkapitaal bedrijven helpen in de periode dat rendementen negatief zijn. Dat is het geval in de omschakelingsjaren naar biologische teelt. De leningen worden mogelijk via het Groenfonds van de banken verstrekt. Voor het totale plan is € 175 miljoen beschikbaar. Met het geld wil de minister enkele honderden boeren en tuinders helpen naar een meer duurzame bedrijfsvoering, blijkt uit haar antwoorden.

Geen compensatie daling grondwaarde

Het programma moet bedrijven stimuleren richting kringlooplandbouw, biologische landbouw, natuurinclusieve landbouw en agroforestry. De regeling voorziet niet in een compensatie voor grondwaardedaling bij duurzame productie, stelt Schouten. Dat zou de regeling te duur maken en bovendien wordt de waarde van grond in Nederland niet alleen door agrarische potentie bepaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.