Home

Nieuws

Grote tuinders ZON eisen meer invloed

Een groep van tien grote tuinders hekelt het beleid van Veiling ZON en eist maatregelen.

Vorige week waren de ontevreden tuinders er mede debet aan dat op de ledenvergadering het bestuur geen decharge is verleend. Doordat bij ZON de leden gewogen stemmen, betekende een hoofdelijke meerderheid van het aantal tijdens de ledenvergadering aanwezige leden onvoldoende steun voor het door directie en bestuur voorgestane veilingbeleid.

In een brief hebben tien tuinders nu het vertrouwen opgezegd in een deel van de leiding van de veiling, bericht Dagblad de Limburger. Zij willen dat onder andere algemeen directeur Michiel van Ginkel zijn biezen pakt, aldus het dagblad. “De tuinders eisen meer invloed bij de veiling en vinden dat er een tandje bij moet als het gaat om verdere professionalisering van de marketing en de afzet van groente en fruit.”

Aanpassing van organisatiestructuur

De Venlose afzetorganisatie heeft vandaag een verklaring de deur uitgedaan en hoopt de komende dagen of weken met de kritische leden om tafel te kunnen gaan. “Hoewel de jaarrekening door de leden is goedgekeurd, nemen Bestuur en Raad van Commissarissen van ZON het geen decharge verlenen over het gevoerde beleid als een serieus signaal. Wij willen dan ook op zo kort mogelijke termijn met de tien betrokkenen leden in gesprek, om in een constructieve dialoog gezamenlijk tot een oplossing te komen, die recht doet aan de wens van een aantal leden om meer betrokken te worden bij de commerciële strategie van ZON. Mogelijk zal daarbij ook gesproken worden over een aanpassing van de governance van de organisatie, waardoor deze betrokkenheid vanuit de leden beter wordt gewaarborgd. Over de inhoud van deze gesprekken zullen we tussentijds geen verdere mededelingen doen.”

Meer ruimte veilingklok

Het beleid van ZON is sinds enkele jaren gericht op een sterkere positie op de dagmarkt voor groenten en fruit, met weer meer ruimte voor de veilingklok. “Dat is ook voor de komende vijf jaar speerpunt van de afzetstrategie van Veiling ZON”, aldus directeur Michiel van Ginkel eerder dit jaar in een interview met Groenten & Fruit.

De klok, die in Venlo al een eeuw lang draait, is na een verjongingskuur weer goed voor 45% van de omzet – die in 2018 uitkwam op € 265 miljoen. ZON heeft die positionering van de klok, waarvoor ook Spaans product wordt geveild, geprobeerd zo in te richten dat zowel de telers als de kopers tevreden zijn. De telers konden in klankbordgroepen meepraten en hebben op die manier hun instemming gegeven aan meer gewicht voor de klok.

Lees ook: Veiling ZON: ‘Elk jaar zo’n 30 kopers erbij’

Of registreer je om te kunnen reageren.