Home

Nieuws 1 reactie

Belgisch advies over snellere ban op glyfosaat

De Belgische Hoge Gezondheidsraad pleit er voor om te stoppen met het gebruik van glyfosaat voor eind 2022.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) adviseert een gecontroleerde, geplande en progressieve afbouw van het gebruik van glyfosaat in België in het belang van de volksgezondheid. Dat meldt de Vlaamse nieuwssite Vilt.be.

De HGR is het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid. Naast een versnelde stop pleit de HGR er ook voor dat de inspanningen om een aanvaardbaar alternatief voor glyfosaat te vinden intensief worden gestimuleerd. De raad dringt ook aan op een internationaal gecoördineerde aanpak.

‘Glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend’

Het gebruik van glyfosaat staat ook in België al langer ter discussie, nadat het Internationaal agentschap voor kankeronderzoek (IARC) de onkruidbestrijder als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ classificeerde. Na een slepende procedure besliste de EU om het gebruik van glyfosaat tijdelijk te verlengen tot december 2022. Ondertussen heeft een speciaal comité op verzoek van Europa de procedures voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen herzien. Die herziening werd in januari 2019 goedgekeurd door het Europees Parlement. Vervolgens zijn een reeks bedrijven gestart met de procedure om de vergunning voor glyfosaat ook na december 2022 te verlengen.

Glyfosaat in Luxemburg sinds 1 februari verboden

In juni gaf minister Schouten van LNV aan dat er geen wetenschappelijke handvatten zijn om het gebruik van glyfosaat verder te beperken. Luxemburg heeft de toelating van het middel dit jaar al wel ingetrokken per 1 februari. Die maatregel wordt niet overgenomen door toelatingsinstantie CTGB, gaf Schouten aan op vragen van Kamerlid Tjeerd de Groot.

Lees meer artikelen over gewasbescherming.

Eén reactie

  • P. Verschuren

    Weer een sterk staaltje selectieve journalistieke waarneming. De IARC heeft enkel gezegd dat ze niet met zekerheid kunnen vaststellen dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Als enige. 800 andere studies hebben aangetoond dat het niet kankerverwekkend is. Niet met zekerheid kunnen vaststellen is nog heel iets iets anders dan waarschijnlijk is het zo. Ander werk zoeken Wim. Je kan waarschijnlijk zo aan de slag als directeur propaganda bij iedere willekeurige NGO.

Of registreer je om te kunnen reageren.