Home

Nieuws

Snellere controle huisvesting met keurmerk

Een vlottere controle van gecertificeerde huisvesting van arbeidsmigranten. Dat ziet burgemeester Kees van Rooij als winst voor alle partijen.

De telers in de gemeente Meierijstad (N.-Br.) kunnen alvast uitzien naar een vlottere controle van hun huisvesting voor arbeidsmigranten. Dat is de uitkomst van een debat van de Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw, waar zojuist burgemeester Kees van Rooij van deze Brabantse gemeente (met onder meer Sint Oedenrode, Veghel en Schijndel binnen de grenzen) sprak met vertegenwoordiger van LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en de NFO.

Lees verder onder de film.

Met agrarisch keurmerk sneller klaar

Huisvesting die is gecontroleerd door een onafhankelijke instantie, zoals het geval is bij telers die voldoen aan het Agrarisch Keurmerk Flexwonen, die kunnen wat De Rooij betreft in aanmerking komen voor een lichter controleregime. “Ik had eigenlijk wel verwacht dat de organisaties daarover het gesprek met de gemeente zouden willen aangaan.”

“Nou, laten we maar meteen die afspraak maken”, aldus Wim van den Boomen van Glastuinbouw Nederland. Van den Boomen had zich eerder in het debat wel wat opgewonden over de extra regels voor huisvesting van arbeidsmigranten die mogelijk op werkgevers afkomen als gevolg van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten van Emile Roemer. De goede werkgevers stuit dat tegen de borst. Laten we nou eens de goeie belonen. Maar nu moeten om de laatste 5% in het ritme van de 95% goede werkgevers te krijgen iedereen weer aan extra eisen gaan voldoen.”

Lees verder onder de foto.

Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad (N.-Br.): "In onze gemeente werken 8.000 arbeidsmigranten." - Foto: Ton van der Scheer
Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad (N.-Br.): "In onze gemeente werken 8.000 arbeidsmigranten." - Foto: Ton van der Scheer

‘Niet alle collega’s met mij eens’

De Rooij nam aan het debat deel namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij benadrukte wel dat niet al zijn collega-burgemeesters het met zijn lijn betreffende huisvestingskeurmerken eens zijn. Maar als op deze manier goede huisvesting aantrekkelijker wordt om te realiseren, dan is dat voor iedereen winst, vindt hij.

De Brabantse burgemeester, voorheen tuinbouwvoorman bij de Limburgse LLTB, roept de tuinders op om vooral ook te kijken naar de vele punten in het advies van Roemer waar de neuzen wél dezelfde kant op staan. “Voor je het weet zit je in de klassieke strijd. Maar ik zou jullie wensen dat je met Roemer nu het momentum benut om echt stappen te zetten.”

Of registreer je om te kunnen reageren.