Home

Nieuws

GroenLinks: alle zetels waterschappen direct kiezen

De zogeheten geborgde zetels in de waterschapsbesturen voor onder meer de agrarische sector komen verder onder druk.

Vandaag dient GroenLinks een initiatiefwet in, die al met de volgende waterschapsverkiezingen in 2023 een einde maakt aan het aanstellen van bestuursleden van waterschappen door land- en tuinbouworganisaties, het bedrijfsleven en natuurclubs.

Geborgde zetels afschaffen

Eerder deze maand kwam de commissie Geborgde Zetels, aangesteld door het kabinet naar aanleiding van Kamervragen, ook al tot de conclusie dat die geborgde zetels wel afgeschaft kunnen worden. De commissie onder voorzitterschap van oud-Kamerlid en burgemeester Jan Boelhouwer schrijft dat het onderdeel betaling in de trits ‘Belang, betaling, zeggenschap’ steeds minder tot de realiteit behoort.

Bijdrage boeren en tuinders slinkt

De categorie Ongebouwd, waar boeren onder vallen, betaalde in 1995 34% van de watersysteemheffing, maar in 2018 nog maar 11%. De categorie natuurterreinen betaalde in 2018 zelfs slechts 0,2% van het watersysteembeheer. Het gros van de kosten worden gedragen door de ‘ingezetenen’, oftewel de bewoners van het werkgebied van de waterschappen.

Lees verder onder de foto

De invloed van tuinders in waterschapsbesturen is onevenredig groot, vinden GroenLinks en de Commissie Boelhouwer. - Foto: Joep van der Pal
De invloed van tuinders in waterschapsbesturen is onevenredig groot, vinden GroenLinks en de Commissie Boelhouwer. - Foto: Joep van der Pal

Het is nu overigens ook al zo dat een meerderheid van de zetels via de waterschapsverkiezingen worden vergeven. Het is zowel volgens de commissie Boelhouwer als volgens GroenLinks-Kamerlid en indiener van het wetsvoorstel Laura Bromet, al zo dat de belangen van de drie groepen belanghebbenden niet vergeten worden door die democratisch verkozen bestuurders.

LTO: ‘Onbegrijpelijk’

LTO Nederland noemde eerder deze maand het advies ‘onbegrijpelijk’. De geborgde zetels zorgen voor specificieke deskundigheid en goede vertegenwoordiging van de belanghebbenden, vindt de club van boeren en tuinders. Trienke Elshof, portefeuillehouder op het gebied van water, denkt dat afschaffing leidt tot ‘gedoe in een bestuurslaag die juist uitvoerend hoort te zijn’. Ook de werkgevers vinden de geborgde zetels van waarde.

Of registreer je om te kunnen reageren.