Home

Nieuws

Vaker droogte in het binnenland

Droogtes als in 2018, waar de gevolgen vooral gevoeld worden in het Oosten en Zuiden van het land, komen nu vaker voor dan in 1950. Dat concluderen onderzoekers van het KNMI en de Universiteit Utrecht.

De droogte is een van de kenmerken van klimaatverandering. Langs de kust neemt de zomerneerslag toe, maar verder het land in is daar weinig van te zien. Tegelijk stijgt de gemiddelde temperatuur, met een hogere verdamping tot gevolg. Een toename aan buien komt vooral in de kustprovincies voor.

Dit beeld is herkenbaar uit 2018. De hogere zandgronden, waar sowieso weinig aanvoer van water mogelijk is en boeren dus grotendeels afhankelijk zijn van hemelwater, zijn ook nog eens de gebieden waar minder neerslag valt. De langjarige trend laat zien dat punten in Noord-Holland tot wel 25% meer neerslag dan gemiddeld meten, terwijl in Limburg en de Achterhoek de hoeveelheid neerslag 10% minder is dan gemiddeld voor het land.

Droogte-trend in binnenland

De combinatie van hogere verdamping en geen toename aan neerslag in de zomer, maakt dat de droogte-trend vooral in het binnenland zijn uitwerking heeft.

Een van de onderzoekers is Niko Wanders, universitair docent Hydrologie en expert op het gebied van droogte.

In hoeverre er in de toekomst vaker droge periodes voorkomen, is volgens Wanders lastig te zeggen. De klimaatmodellen waarmee de analyses zijn gemaakt, onderschatten de opwarming van het Nederlandse klimaat, aldus de onderzoeker.

Problemen op zandgronden in Oosten en Zuiden

Dirk-Siert Schoonman van de Unie van Waterschappen, portefeuillehouder droogte, herkent het geschetste beeld. De analyse van KNMI klopt met de ervaringen van de waterschappen. In 2018 en 2019 waren de gevolgen van de lange reeks droge zomerse dagen is het binnenland veel groter dan in de kustregio’s.

Ook dit jaar zijn de eerste droogteproblemen in het binnenland het grootst. Vooral op de hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland. In een persbericht van de Unie laat hij optekenen: “We zien dat het weer steeds extremer wordt. Als we schade door droogte en watertekorten binnen de perken willen houden, dan moeten we manieren verzinnen om water langer vast te houden.”

De huidige droogte is, in termen van neerslagtekorten, de heftigste ooit gemeten. De verwachting van het KNMI is dat half juni het landelijk gemiddelde neerslagtekort op 172 millimeter uitkomt. In 2018 werd deze waarde gehaald in de loop van juli.

Of registreer je om te kunnen reageren.