Home

Nieuws 1 reactie

CO2-heffing uitgesteld vanwege coronacrisis

De CO2-heffing voor de meest vervuilende industrie die het kabinet wil invoeren, blijft op de plank.

Zowel de bedrijven als het kabinet zelf hebben midden in de coronacrisis al genoeg aan het hoofd, bevestigen ingewijden na berichtgeving in het Financieele Dagblad. De benodigde consultatieronde voor het wetsvoorstel is volgens Haagse bronnen uitgesteld.

Het is nog steeds wel de bedoeling dat de heffing volgend jaar ingaat en op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. De heffing is bedoeld voor bedrijven die veel CO2 uitstoten, zoals kunstmestbedrijven en de staal- en olie-industrie. Ook voedingsbedrijven en in mindere mate ICT-bedrijven vallen onder de heffing. Het gaat in totaal om zo’n 300 bedrijven die onder het Europese ETS-systeem vallen.

Enkele grote tuinbouwclusters vallen nu nog wel onder het ETS-syteem, maar het is de bedoeling dat deze bedrijven per 2021 onder het CO2-sectorsysteem voor glastuinbouw gaan vallen.

Klimaatakkoord

De belasting op de CO2-uitstoot door de 300 meest vervuilende bedrijven is een van de belangrijkste maatregelen uit het klimaatakkoord. Eerder liet het kabinet al weten dat de aanvullende maatregelen die de rechter had opgelegd wegens de coronacrisis wat later komen.

Regeringspartijen als D66 en ChristenUnie is er veel aan gelegen de voorgenomen klimaatheffingen tijdig ingevoerd te krijgen. De aanstelling van een extra staatssecretaris van Financiën eerder dit jaar bijvoorbeeld moest ook in dat licht worden gezien, zei D66 destijds.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Eén reactie

  • P Verschuren

    typerend...als het over boeren en stikstof gaat dan denderen we wel gewoon door. Het is weer twee maten en discriminatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.