Home

Nieuws

Floriade ondanks tekort blij met tuinbouwdeelname

De Floriade-organisatie heeft 50 bedrijven en 8 landen als deelnemers aan de Floriade 2022 en zegt daarmee blij te zijn.

De werkorganisatie Floriade 22 maakt vorderingen met het aantrekken van tuinbouwpartijen. Circa 50 Nederlandse bedrijven op gebied van groen, bloemen en voeding zijn opgenomen als deelnemers. Daarover is de werkorganisatie tevreden.

Afgelopen weekend verschenen berichten in de media over miljoenentekorten voor de organisatoren van de Floriade 2022 en gemeente Almere. Er zijn nog geen grote sponsoren aangehaakt, de subsidies vallen tegen en over de bouw van het vastgoed zijn discussies gerezen. Dat staat voor de werkorganisatie los van de ontwikkeling van de wereldtuinbouwtentoonstelling.

Uitbreiding deelname

De organisatie verwacht in de nabije toekomst meer partijen uit de tuinbouw en voeding te interesseren met voorlopige contracten (letter of intents). Een woordvoerder: “Recent is een LOI afgesloten met Flevofood; een vereniging met 50 bedrijven in de Flevolandse voedselketen. In de komende periode volgen nog meer LOI’s. Wij zijn verheugd met de betrokkenheid van tal van organisaties en bedrijven uit de tuinbouwsector.”

Geen collectieve steun

Floriade 2022 kent een soberder tuinbouwopzet door het ontbreken van collectieve ondersteuning van miljoenen euro’s door het Productschap Tuinbouw. De coördinerende rol is overgenomen door de Greenports, maar niet de geldelijke steun. De Floriade 2022 heeft daardoor een breder duurzaamheidsthema Growing Green Cities, maar de werkorganisatie noemt het evenement nog ‘in eerste instantie een A-1 wereldtuinbouwtentoonstelling’.

“De Expo biedt een podium waar de Nederlandse tuinbouw, samen met nationale organisaties en (inter)nationale deelnemers, op een unieke en duurzame manier producten, productieprocessen, innovaties en oplossingen presenteert. We willen met de tuinbouwsector laten zien waartoe we in staat zijn. Aan de invulling wordt hard gewerkt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.