Home

Nieuws

Vraagtekens bij gecertificeerde huisvesting

Huisvesting die voldoet aan het SNF-keurmerk verkeert in de praktijk toch vaak in deplorabele staat.

Dat concludeert Trouw op basis van een een uitgebreid onderzoek bij 50 gemeentes, op woonlocaties en bij uitzendorganisaties. Het dagblad schrijft in groot verhaal in de editie van vandaag over hoe eenvoudig het is om voorafgaand aan de aangekondigde inspecties de gecertificeerde woningen aan alle eisen te laten voldoen. En ook hoe weinig garantie die eisen bieden voor de bewoonbaarheid van de huisvesting.

Keurmerk sinds 2012

Het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) is sinds 2012 de private certificering van de uitzendbranche. Arbeidsbemiddelaars die arbeidsmigranten naar Nederland halen zijn verplicht ze ook woonruimte te bieden. Maar het ontbreekt aan heldere wettelijke eisen waar die huisvesting aan moet voldoen. SNF en sinds vorig jaar ook het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) bieden huisvestende werkgevers de mogelijk om een privaat certificaat te halen.

‘SNF-keurmerk te magere kwaliteitsgarantie’

De gedachte dat de gemeente huisvesting met dat certificaat hoogstens nog steekproefsgewijs hoeft te controleren, wordt door de meeste ondervraagde gemeenten gerelativeerd, aldus Trouw. Daarvoor zijn de eisen van het keurmerk niet gedetailleerd genoeg én wordt naleving van die eisen ook te weinig intensief gecontroleerd door SNF zelf. De kwaliteitsgarantie is daarmee te mager.

Advies Roemer en reactie kabinet

Het samenvoegen van de keurmerken SNF en AKF is een van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten van Emile Roemer. Beide normen zouden in ieder geval moeten worden aangescherpt tot de verplichting om de arbeidsmigranten elk een eigen slaapkamer te bieden en een minimum van 15 vierkante meter leefruimte.

Uitzendbureaus

De geïntegreerde huisvestingsnorm zou bovendien onderdeel moeten worden van een wettelijk certificeringssysteem voor uitzendbureaus. Het kabinet streeft ernaar zijn reactie op dit advies vóór het algemeen overleg Arbeidsmigratie, dat gepland staat op 16 december, naar de Tweede Kamer te sturen.

Of registreer je om te kunnen reageren.