Home

Nieuws

NVWA strenger op bestrijdingsmiddelen particulier

De NVWA gaat strenger toezien op de verkoop van bestrijdingsmiddelen aan particulieren na onderzoek over schadelijkheid van azijnzuur.

Minister van Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven schrijft in een kamerbrief dat meer geld wordt uitgetrokken voor toezicht door de NVWA op verkoop aan particulieren.

Azijn schadelijk milieu

Eind vorig jaar concludeerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) al dat consumenten die schoonmaakazijn onkundig toepassen, forse schade kunnen aanbrengen aan het bodemleven en omliggende planten en mogelijk oppervlaktewater. Op internet worden zeer sterke azijnzuren aangeboden als alternatief voor chemische middelen, maar de schade van zuren kan groot zijn voor regenwormen, sommige bijensoorten en wespen. Het gebruik is dan ook verboden.

Toegelaten zuren

Er zijn toegelaten middelen met azijnzuur, maar die hebben een lagere concentratie (6%) en zitten in een gebruiksklare spuitfles. Mensen die zelf met azijn aan de slag gaan, werken mogelijk met hogere concentraties en dat kan gevaar opleveren voor de gezondheid. Azijnzuur met percentages vanaf 25 kunnen ernstige brandwonden of oogletsel opleveren. Als gebruikers damp of nevel inademen, is dat risicovol voor de luchtwegen. De NVWA constateerde in 2018 dat op internet zuren te koop zijn met percentages tot 80.

De minister kondigde al eerder een campagne aan voor bestrijdingsmiddelen bij particulieren (Green Deal Particulier Gebruik), maar wil voorlichting opvoeren via het bureau Milieu Centraal.

Of registreer je om te kunnen reageren.