Home

Nieuws

Kamer tegen voorraadverbod gewasbeschermingsmiddelen

Het blijft ook onder de nieuwe Plantgezondheidswet toegestaan om een voorraad gewasbeschermingsmiddelen aan te houden voor niet geteelde gewassen, als het aan de Tweede Kamer ligt.

CDA en SGP hebben in de Tweede Kamer woensdag een wijzigingsvoorstel ingediend waarbij twee artikelen worden geschrapt. Het ziet ernaar uit dat een meerderheid van de Kamer het wijzigingsvoorstel steunt. Stemmingen daarover zijn dinsdag.

Nieuwe regels onwerkbaar

SGP en CDA geven in hun wijzigingsvoorstel gehoor aan bezwaren vanuit de akkerbouw dat de nieuwe regels onwerkbaar zijn. Minister Carola Schouten wilde in de regels vastleggen dat geen middelen op een bedrijf aanwezig mogen zijn voor gewassen die niet worden geteeld. Ze ontraadt de Kamer om met het wijzigingsvoorstel in te stemmen.

Lees verder onder de tweet

Onrechtmatig gebruik van middelen

Schouten zei tijdens het debat over de Plantgezondheidswet in de Tweede Kamer dat bij inspecties blijkt dat bij 10 tot 20% van de inspecties door de NVWA onrechtmatig gebruik van middelen wordt geconstateerd. Zij wil in de wet een voorraadverbod opnemen, net als een verbod op het afleveren van middelen voor teelten die de afnemer niet heeft.

Zo’n verbod is niet praktisch voor bedrijven die bij voorbeeld ook bespuitingen uitvoeren bij en voor collega‘s. De minister zegt dat telers heel goed zelf bestellingen kunnen doen, ook als een collega bespuitingen uitvoert.

LTO Nederland tegen verbod

De vakgroep akkerbouw van LTO Nederland heeft zich, net als de akkerbouwvakbond NAV, verzet tegen het voorraadverbod voor gewasbeschermingsmiddelen. Volgens LTO Nederland ging het verbod volledig voorbij aan de dagelijkse praktijk van de teler en leidde die alleen maar tot extra kosten en administratieve rompslomp. Het milieu zou er niet beter van worden.

De VVD wil in de wet geregeld hebben dat de minister bij veranderingen van regelingen voor het plantenpaspoort of de hoogte van de boetes eerst het parlement informeert.

Geen criteria schadeloosstellingen na plagen of ziekten

De minister is niet van plan om criteria op te stellen voor schadeloosstellingen aan telers met onevenredige schade als gevolg van plagen of ziekten in hun gewas. CDA‘er Maurits von Martels drong daarop aan bij de minister. Schouten zegt dat criteria de ruimte beperken om schadeloosstellingen te geven. De regels daarvoor veranderen overigens niet ten opzichte van de huidige regeling.
De minister zegt dat inmiddels in rechterlijke uitspraken wel duidelijkheid is gegeven over wanneer een vergoeding kan worden gegeven. Als een plaag of plantenziekte niet voorzienbaar is en onevenredige schade veroorzaakt, kan dat reden zijn een schadeloosstelling te geven, aldus de minister. Maar dat gaat volgens haar altijd om maatwerk, waarbij ze de mogelijkheden niet wil inperken door het opstellen van criteria.
Of er een plantgezondheidsfonds komt waaruit telers schadeloos kunnen worden gesteld bij ziekten en plagen, hangt af van de sector. De minister zegt dat daar in de regelgeving wel mogelijkheden voor zijn, als daarvoor voldoende draagvlak in de sector is. Als de plantaardige sectoren met een gedragen plan komen, wil de minister bekijken of ze dat wettelijk kan inbedden. Ze legt de bal bij de sectoren.

Of registreer je om te kunnen reageren.