Home

Nieuws

Westland mikt nu op grote woonunits migranten

De gemeente Westland gaat onderzoeken wat de haalbaarheid en sociale gevolgen zijn van grote woonunits voor arbeidsmigranten op bedrijventerreinen.

Een motie om te onderzoeken hoe dat gerealiseerd kan worden op de bedrijventerreinen van FloraHolland en ABC Westland is dinsdag 24 september unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Westland. Het is een derde spoor dat de wethouder Karin Zwinkels inzet om het nijpende tekort aan woonruimte op te lossen. Er een spoor van tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in glasgebieden en middelgrote huisvestingslocaties nabij kernen voor middellange termijn. De gemeente Westland slaagt er tot dusverre moeilijk in locaties te ontwikkelen door maatschappelijke weerstand en grondprijzen.

Gescheiden vrouwen naast Bulgaren

Deze nieuwe motie roept op grootschalige huisvesting te realiseren voor gemengde groepen. De VVD steunt de motie, maar maakt zich zorgen over sociale gevolgen als gescheiden vrouwen en 1.000 Bulgaren in één flat gehuisvest worden. Zwinkels verraste de gemeenteraad door mee te delen al langer in gesprek te zijn met FloraHolland en ABC Westland, maar kan in deze fase niet zeggen of het mogelijk is op 1 of 2 van deze locaties 1.000 woonruimtes te realiseren. Zwinkels: “De grond is niet eens van de gemeente. Dat is afhankelijk van externe partijen.” Een eventueel plan zal aan alle sociale kaders en eisen moeten voldoen, stelde ze.

Soepeler provincie

De motie maakt melding van nieuw te bouwen locaties op gronden bij het World Horti Centre en bij ABC Westland. De provincie Zuid-Holland zou volgens de indieners nu tijdelijke huisvesting bij bedrijventerreinen willen toestaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.