Home

Nieuws

Verduidelijking mededingingsregels vooral cosmetisch

Doel van de wijziging is het wegnemen van onzekerheid bij met name boeren.

Het kabinet heeft een voorstel gedaan de Mededingingswet te wijzigen, om zo meer duidelijkheid voor boeren en tuinders te creëren. De wijzigingen zijn vooral cosmetisch. Er verandert feitelijk niets, blijkt uit de toelichting die het kabinet geeft bij de wetswijziging, die maandag ter consultatie op internet is gezet.

Europese mededingingsregel

In de Mededingingswet worden 2 artikelen opgenomen die expliciet melding maken van een uitzondering die geldt voor de landbouw en visserij. In beide gevallen wordt verwezen naar de Europese mededingingsregels.

Fosfaatregels

Doel van de wetswijziging is het wegnemen van onzekerheid, met name bij boeren, over de ruimte die er is voor onderlinge samenwerking. Wageningen Economic Research heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin boeren zich gehinderd voelen in samenwerking door de mededingingsregels. Ongeveer 1 op de 8 boeren zegt juridische belemmeringen te ervaren, maar daar wordt niet alleen naar de mededingingsregels verwezen. Ook de fosfaatregels worden als belemmerende factor genoemd.

Volgens het kabinet worden mededingingsregels niet alleen in de land- en tuinbouw als belemmerend en onduidelijk ervaren. Dat is ook in andere economische sectoren het geval.

Programma Aanpak Stikstof

Onduidelijkheden wegnemen is vooral een taak van de Europese Unie, omdat die de regelgeving maakt. “Het is niet aan de nationale wetgever om knopen door te hakken op de punten waarop het EU-recht onduidelijkheden geeft”, aldus staatssecretaris Mona Keijzer in een toelichting. Het zijn Europese rechters die uitleg geven aan de Europese regels. Als Nederland op eigen houtje een eigen uitleg geeft, kan dat tot problemen leiden als de Europese rechters uiteindelijk tot een ander oordeel komen. “Dan is de betreffende nationale regelgeving strijdig met het EU-recht. Dat is niet wenselijk”, aldus Keijzer, die daarmee lijkt te verwijzen naar de situatie rond het Programma Aanpak Stikstof.

Samenwerken

Keijzer ziet geen reden om Nederlandse wetgeving te wijzigen die puur op de Nederlandse situatie betrekking heeft. Dat zou voor de land- en tuinbouw weinig soelaas bieden omdat die sectoren zich vooral richten op de Europese markt. Een versoepeling van de regels in Nederland zou betekenen dat Nederland gaat afwijken van de rest van Europa. Daar komt bij dat de Europese regels op dit moment al veel mogelijkheden bieden aan boeren en tuinders om samen te werken.

Een verduidelijking van de Nederlandse wetgeving kan helpen, maar daarmee worden niet alle onzekerheden weggenomen, waarschuwt Keijzer.

Of registreer je om te kunnen reageren.