Home

Nieuws

PvdD wil parlementaire enquête naar NVWA

De Partij voor de Dieren wil een parlementaire enquête naar het functioneren van de NVWA.

Op de laatste dag voor het zomerreces diende Kamerlid Esther Ouwehand van de PvdD een motie in die hier om vraagt. Volgens haar zijn er in de afgelopen 11 jaar vele rapporten verschenen waaruit blijkt dat er zeer ernstige tekortkomingen zijn in de inrichting en de uitvoering van het toezicht op voedselveiligheid en dierenwelzijn. Verbeterplannen en reorganisaties hebben volgens Ouwehand geen enkele verbetering gebracht, waardoor ze nu een parlementaire enquête wil uitvoeren. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om haar controlerende taak uit te oefenen. Ze zijn bedoeld om boven water te krijgen wie er verantwoordelijk waren voor fouten die gemaakt zijn en om te zien hoe er beter beleid gevoerd kan worden.

Ouwehand vermoedt dat er een angstcultuur heerst bij de NVWA, waardoor controleurs hun werk niet goed kunnen doen omdat ze teruggeroepen worden door collega’s of leidinggevenden. - Foto: ANP
Ouwehand vermoedt dat er een angstcultuur heerst bij de NVWA, waardoor controleurs hun werk niet goed kunnen doen omdat ze teruggeroepen worden door collega’s of leidinggevenden. - Foto: ANP

‘Angstcultuur bij NVWA’

Of er een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de enquête, is nog niet duidelijk. Ouwehand bracht haar motie nog niet in stemming.
Tijdens een debat over de financiële resultaten van het ministerie zei Ouwehand dat ze vermoedt dat er een angstcultuur heerst bij de NVWA, waardoor controleurs hun werk niet goed kunnen doen omdat ze teruggeroepen worden door collega’s of leidinggevenden. Banden tussen NVWA-controleurs en bedrijven zijn te hecht, waardoor controles volgens de PvdD niet goed uitgevoerd kunnen worden. De PvdD roept de minister op om ervoor te zorgen dat klokkenluiders bij het lopende onafhankelijke onderzoek naar de Noordelijke slachthuizen veilig kunnen inspreken, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun baan.

We willen juist ook echt de verhalen uit de praktijk horen

Minister Carola Schouten

Klokkenluiders krijgen geen problemen

Schouten erkent dat het onafhankelijke 2Solve-onderzoek naar het functioneren van de NVWA een belangrijke zaak is. Ze benadrukt dat in het onderzoek op meerdere momenten mensen zijn opgeroepen om zich te melden. “We willen juist ook echt de verhalen uit de praktijk horen.” De minister garandeert dat klokkenluiders echt geen problemen zullen krijgen als ze mee doen aan het onderzoek. “En mocht u die toch krijgen, dan mag u zich ook rechtstreeks tot mij wenden”, voegt ze er aan toe. Het verzoek van Ouwehand om bij het onderzoek ook maatschappelijke organisaties te horen, wijst Schouten af. Ze wil alleen mensen horen die direct betrokken zijn bij het keuringsproces. De uitkomsten van het onderzoek worden in het najaar verwacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.