Home

Nieuws

Geen verplichte AOV voor boeren en tuinders

Boeren en tuinders worden niet verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Dat heeft LTO bedongen bij de besprekingen over de pensioenen, waarover werkgevers, werknemers en kabinet een akkoord hebben bereikt.

In het akkoord is een wettelijke verzekeringsplicht voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico afgesproken. Maar die verplichting geldt niet voor agrarische sectoren. Hoewel het akkoord niet op alle punten gunstig is voor de agrarische sectoren, noemt Calon het een “hartstikke goed compromis.” Hij zegt dat het van groot belang is dat de kosten voor de boer en tuinder in de hand worden gehouden. Hij geeft in een toelichting aan dat de agrarische sectoren jaarlijks al € 450 miljoen aan premies opbrengen.

Calon zegt dat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor LTO een onbegaanbare weg was. LTO had daar zo nodig een akkoord op geblokkeerd.

Uitzondering voor agrarische sector

Minister Wouter Koolmees zegt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat “echte zelfstandigen ruimte (moeten) hebben om gewoon hun werk te doen en hun ondernemerschap in te vullen.” Het kabinet vraagt daarom of het in de rede ligt en uitvoerbaar is om voor de agrarische sector een uitzondering te maken van de verplichte wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is aan werkgevers en werknemers daar uitvoering aan te geven.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Han Busker voorzitter van de FNV en vakbond voorzitter CNV Maurice Limmen tijdens de presentatie van de vernieuwing van het pensioenstelsel. - Foto: ANP
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Han Busker voorzitter van de FNV en vakbond voorzitter CNV Maurice Limmen tijdens de presentatie van de vernieuwing van het pensioenstelsel. - Foto: ANP

Arrangementen voor arbeidsongeschiktheid

De agrarische sector kent al arrangementen voor arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld via het lidmaatschap van de agrarische bedrijfsverzorging. Voor het eind van het jaar moet duidelijk zijn hoe de uitzondering voor de agrarische sectoren wordt uitgewerkt.

Pensioenopbouw voor zelfstandigen

In het pensioenakkoord zijn ook afspraken gemaakt om de pensioenopbouw voor zelfstandigen fiscaal aantrekkelijker te maken.

Het kabinet trekt jaarlijks € 4 miljard uit voor het pensioenakkoord. Maar een aantal subsidieregelingen wordt versoberd. Vooral werkgevers met veel arbeidskrachten op minimumniveau krijgen daardoor te maken met extra kosten.

Steun van Rutte en Koolmees

LTO-voorzitter Marc Calon zei na afloop van de presentatie van het akkoord dat hij persoonlijk steun kreeg van premier Mark Rutte en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) om de uitzondering voor de agrarisch ondernemers gerealiseerd te krijgen. “Ze zeiden beiden: we gaan ervoor”, aldus Calon. Koolmees en Rutte moesten dinsdag in het overleg met de coalitiepartners het akkoord verdedigen.

Afspraken over vervroegde pensionering bij zware beroepen worden onderdeel van CAO-besprekingen. LTO-voorzitter Marc Calon zegt dat het van belang is om zoveel mogelijk mensen beschikbaar te houden voor de primaire productie. “De grootste uitdaging voor de land- en tuinbouw is het gebrek aan handjes.”

Maximaal haalbare

Woensdag bleek dat oppositiepartijen GroenLinks en PvdA zich ook achter het akkoord scharen. Calon: “We hebben het maximaal haalbare voor de boeren en tuinders weten te bereiken. Het is een akkoord van compromissen, dus dat betekent ook dat wij hebben moeten geven, maar ook kunnen nemen.” Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de achterbannen van de werkgevers- en werknemersorganisaties (VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, CNV, FNV en VCP).

Of registreer je om te kunnen reageren.