Home

Nieuws laatste update:29 apr 2019

SZW stemt in met ingroeimodel agrarisch flexwonen

Het ministerie van SZW geeft voorlopige erkenning aan het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Telers mogen met dit keurmerk weer huur inhouden op het loon van hun arbeidsmigranten.

Minister Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid is akkoord met het ingroeimodel voor telers die buitenlandse medewerkers huisvesten volgens het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Als zij tevens de eigenverklaring naleving cao hebben getekend mogen ze de kosten van huisvesting inhouden op het loon.

Zonder gecertificeerde huisvesting mag een werkgever ook wel woonkosten in rekening brengen bij werknemers. Maar dat moet dan indirect gebeuren met een rekening, nadat eerst het volledig loon is uitbetaald. Dat levert bij veel telers en hun buitenlandse medewerkers betalingsproblemen op. Daarom zette LTO Nederland samen met de vakbonden vaart achter een speciaal keurmerk voor flexwonende arbeidsmigranten op agrarische bedrijven op.

Voorlopig toestaan inhouden huur

Formele erkenning van zo’n keurmerk en de certificerende instellingen die het controleren geschiedt door de Raad voor Accreditatie. Dat zal vermoedelijk pas na het huidige arbeidsseizoen gereed komen. Daarom vroegen de initiatiefnemers van Agrarisch Keurmerk Flexwonen aan SZW om alvast toe te staan dat telers die zich aan het keurmerk en aan de cao committeren nu al kunnen profiteren van de mogelijkheid huur in te houden op het loon.

Aanmelden bij certificerende instellingen

Telers die menen te voldoen aan de eisen van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen kunnen zich aanmelden voor certificering bij 1 van de 3 Certificerende Instellingen, Control Union Certifications, SGS Nederland en Vinçotte ISACert Nederland. Eenmaal opgenomen in het register van bedrijven die hun huisvesting hebben aangemeld of reeds gecertificeerd zijn voor het keurmerk, kan de teler van start met het inhouden van de huur op het loon.

Of registreer je om te kunnen reageren.