Home

Nieuws

Inzicht in herkomst geconsumeerde groente ontbreekt

Het is onduidelijk hoeveel Nederlandse groente en fruit in Nederland wordt geconsumeerd.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kan in een studie naar verduurzaming met de titel Dagelijkse Kost geen duidelijke conclusies trekken over de groente- en fruitketen, omdat het bureau niet weet hoeveel Nederlandse groente en fruit in eigen land wordt geconsumeerd. PBL heeft voor 2017 de im- en exportwaarde van groente en fruit naast elkaar gelegd, maar daar valt niet uit op te maken of de geconsumeerde groente en fruit uit import afkomstig zijn of uit eigen land. Zo valt dus ook niet te zeggen hoe duurzaam de geconsumeerde producten zijn.

Om het voedselsysteem te verduurzamen, zijn er volgens de studie 4 opties: duurzamer eten, minder voedsel verspillen, efficiëntere productie door grotere opbrengsten met minder grondstoffen en zorgvuldiger produceren waarbij de negatieve effecten op dierenwelzijn en de directe omgeving worden verminderd.

Minder landbouwgrond nodig

De onderzoekers trekken voor de volledige voedselproductie en consumptie wel conclusies. Door een combinatie van 25% minder voedselverspilling, 10 procentpunt minder consumptie van dierlijke producten, efficiëntere voedselproductie en meer aandacht voor dierenwelzijn, kan het areaal landbouwgrond dat nodig is voor de Nederlandse voedselproductie in binnen- en buitenland de komende 10 tot 15 jaar met een derde krimpen, heeft PBL becijferd. Voor het huidige Nederlandse menu is per persoon 1.800 m2 per jaar nodig. Hiervan ligt 75% in het buitenland.

Rol van consument

PBL stelt dat consumenten een belangrijke rol hebben bij het verduurzamen van het menu, maar dat ze dat moeilijk alleen kunnen. Routinematig gedrag speelt een belangrijke rol bij het kopen en eten van voedsel en deze routine moet doorbroken worden. De onderzoekers benadrukken dat het belangrijk is dat supermarkten en horeca consumenten ondersteunen bij het maken van andere keuzes.

Of registreer je om te kunnen reageren.