Home

Nieuws

Gelderland heeft potje coaching kringlooptuinders

De provincie Gelderland komt met een subsidieregeling die 80% van de trainings- en coachingskosten dekt voor natuurinclusief telen.

Het geld is niet beschikbaar voor investeringen op het bedrijf, maar zal vooral adviseurs bekostigen, blijkt uit de tekst van de regeling die op 3 juni opengaat. Daarin beschrijft de provincie de 4 stappen van natuurinclusief telen, naar voorbeeld van het Louis Bolk Instituut.

Masterclasses

De provincie denkt aan een traject waarbij groepen van landbouwers trainingen, workshops, masterclasses of excursies krijgen over de beschikbare kennis en het toepassen daarvan op het eigen bedrijf. Het gaat daarbij om kennis over het ecosysteem, bodem, waterkwaliteit, bijbehorende kosten en opbrengsten, of een nieuw verdienmodel.

De kennis moet in de eigen bedrijfssituatie toepasbaar zijn. Hiervoor zijn gesprekken met individuele telers in grondgebonden teelten ook mogelijk. Het resultaat van de activiteiten is dat landbouwers over een bedrijfsplan beschikken waarmee zij aan de slag kunnen met het veranderen van hun bedrijfsvoering.

Bijna een miljoen euro

De subsidie-aanvraag moet minimaal € 20.000 bedragen op een totaal budget van € 936.000.

Of registreer je om te kunnen reageren.