Home

Nieuws

Landschapsenquête: boer en tuinder belonen voor natuur

Boeren en tuinders moeten beloond worden door overheden en supermarkten voor natuur- en landschapsvriendelijke maatregelen.

Dat vindt het grootste deel van de mensen die de Nationale Landschap Enquête van Natuurmonumenten invulden. Daarnaast maakt een derde van de respondenten zich zorgen over de bouw van (grote) stallen in het buitengebied. De personen die de enquête invulden geven het landelijk gebied gemiddeld een 7,5.

Boer en tuinder beter belonen

Meer dan 80% vindt dat boeren en tuinders beter beloond moeten worden voor inspanningen voor natuur door overheid en supermarkten. Bijna alle personen die de enquête invulden, zouden bereid zijn zelf een hogere prijs te betalen voor ‘natuur- en landschapsvriendelijke’ melk.

Verantwoordelijkheid bij overheid

De verantwoordelijkheid voor de bescherming van het landschap ligt volgens de respondenten vooral bij de overheid, gevolgd door natuurbeschermers en boeren en tuinders. Bijna driekwart vindt dat boeren en tuinders zelf verantwoordelijkheid moeten nemen, ook zonder financiële vergoeding. Iets meer dan 70% van de respondenten is het ermee eens dat overheden via wetten en regels duidelijke grenzen moeten stellen aan de landbouw.

Duurzame energie

In de enquête werd ook gevraagd naar de opwekking van duurzame energie. Iets meer dan een derde vindt landbouwgrond een geschikte locatie voor zonnevelden. Plaatsing van zonneparken in natuurgebieden ziet slechts 5% zitten.

40.000 respondenten

Wageningen Environmental Research voerde de enquête en het onderzoek uit in opdracht van Natuurmonumenten. De enquête werd ingevuld door bijna 40.000 mensen, zowel leden van Natuurmonumenten (46%) als niet-leden (54%). Volgens de onderzoekers zijn de uitkomsten niet representatief voor heel Nederland.

Natuurmonumenten roept de politiek op om het landschap te beschermen bij het maken van ruimtelijke plannen.

Of registreer je om te kunnen reageren.