Home

Nieuws

Sector bepaalt minder in topsectoronderzoek

Voor topsectoronderzoek is niet langer de sector (tuinbouw) richtinggevend, maar de maatschappelijke uitdagingen.

De ministeries trekken het topsectorenbeleid naar zich toe. Met de publicatie van het Instellingsbesluit topteams Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid in de Staatscourant wordt het topsectorenbeleid verlengd met vier jaar. Nieuwe topteams gaan de onderzoeksvoorstellen beoordelen die uit de sector en onderzoeksinstellingen worden ingediend. Niet langer is de sector daarbij het uitgangspunt, maar de maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën, schrijft staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer.

Overheid leidend

Op de ministeries zijn missies opgesteld, die eerder dit jaar zijn gepubliceerd. De nieuwe topteams gaan op basis van die missies onderzoeksvoorstellen beoordelen en agenda’s opstellen. In de benoemde missies zijn kringlooplandbouw en verduurzaming van de glastuinbouw belangrijke pijlers. De missies van de overheid voor het topsectorenbeleid zijn ook deels gebaseerd op bestaand beleid als het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit, het Nationaal Preventieakkoord en het Klimaatakkoord.

Nieuw netwerk

De missiegedreven aanpak zal ertoe leiden dat nieuwe partijen betrokken worden bij topsectorenagenda, zoals maatschappelijke organisaties, regionale partijen en uitdagers en sectoren die nog niet of niet voldoende betrokken waren. Het is aan de topteams om deze partijen actief te betrekken. Elk Topteam bestaat uit een boegbeeld, een wetenschapper, een mkb’er en topambtenaar. Voor Tuinbouw&Uitgangsmateriaal is Jaap Bond het nieuwe boegbeeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.