Home

Nieuws

Schouten: timing nieuwe acties ‘opmerkelijk’

Minister reageert kritisch op aankondiging Farmers Defence Force (FDF) over acties rond kerst. Ze is hoopvol over de kansen van haar spoedwet stikstof in de Eerste Kamer.

De aankondiging van nieuwe acties van Farmers Defence Force (FDF) is opmerkelijk getimed, vindt landbouwminister Carola Schouten. Ze heeft deze week nog overleg gevoerd met het Landbouw Collectief, waar Farmers Defence Force deel van uitmaakt. “Iedereen mag demonstreren, maar zaken doe je in een gesprek. En we zijn nog volop in gesprek”, zegt Schouten desgevraagd.

Waardering voor tuinders

De aangekondigde acties hinten erop dat mogelijk supermarkten worden getroffen. De minister denkt dat veel mensen er prijs op stellen als er met de kerst goed eten op tafel kan staan. “Ik eet zelf nooit veel met kerst, het is een mooie tijd voor bezinning.”

Ze heeft geen oordeel over het effect dat zo’n actie zou kunnen hebben op het publiek. “De manier waarop mensen actie voeren is hun eigen afweging. Ik vind het belangrijk dat er waardering is voor boeren en tuinders, voor de producten die ze maken en ik vind ook waardering in geldelijke zin van belang.”

We moeten in gesprek blijven

Landbouw Collectief

Dat het Landbouw Collectief vasthoudt aan het eigen plan begrijpt de minister. Daartegenover zegt zij dat ze zich aan de rechterlijke uitspraak moet houden, die betekent dat er stikstofruimte moet komen om activiteiten te kunnen ontplooien. “Als we verder willen komen, moeten we in gesprek blijven. Dat is niet alleen in het belang van de boeren, maar van iedereen.”

Spoedwet stikstof

De minister kreeg donderdag een krappe meerderheid in de Tweede Kamer voor de Spoedwet aanpak stikstof. De partijen die de wet in de Tweede Kamer steunen hebben gezamenlijk onvoldoende zetels in de Eerste Kamer om daar ook voor een meerderheid te zorgen.

Schouten toonde zich donderdag na afloop van de stemming in de Tweede Kamer hoopvol over het draagvlak dat ze moet vergaren in de senaat. “Je moet in de Eerste Kamer altijd naar meerderheden zoeken met een inhoudelijk debat. We weten pas hoe het draagvlak daar is als de behandeling is geweest.”

Er rust een zware verantwoordelijkheid op ons

Woningbouw

De minister wijst op de motie die is aangenomen om de woningbouw voorrang te geven bij het lostrekken van de stikstofimpasse. De inzet van het kabinet is daar ook steeds op gericht. “We moeten zorgen dat de woningbouw en de weg- en waterbouw op gang komt en dat de bedrijven daarbij betrokken zijn niet getroffen worden. Er rust een zware verantwoordelijkheid op ons”, zegt Schouten.

Schouten zal de komende weken nog met extra informatie komen over de invulling van de spoedwet. Ze wil ook meer duidelijkheid geven over de manier waarop een drempelwaarde (regionaal, sectorgericht) wordt ingevoerd. Begin volgend jaar wil ze meer inzicht geven in het geld dat ze beschikbaar heeft voor natuurverbetering.

Latente ruimte verleasen?

In januari geeft ze ook duidelijkheid over het verleasen van latente stikstofruimte, bijvoorbeeld aan bedrijven die tijdelijk stikstofruimte nodig hebben.

De Eerste Kamer zal volgende week beslissen over het moment waarop de spoedwet in behandeling wordt genomen. De laatste vergaderdag van de Eerste Kamer dit jaar is 17 december.

Of registreer je om te kunnen reageren.